Werken met de forensische cliënt binnen de maatschappelijke opvang en begeleid wonen

Dit is een leertraject dat zich richt op de praktische situaties waarmee je te maken krijgt tijdens het werken met de forensische cliënt in de sector maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Leerdoelen

Hoofdleerdoel

De deelnemer kent zijn eigen rol en verantwoordelijkheden in het werken binnen een forensische BW/MO setting en weet deze in uitdagende situaties te handhaven. Kennis ten aanzien van de eigen rol, herstelgericht werken en gespreksvaardigheden versterken het zelfvertrouwen om te werken met forensische cliënten en zichzelf te positioneren richting cliënt en ketenpartners. 

 

 Sub-leerdoelen 

  • De deelnemer is zich bewust wat het werken met een forensische cliënt met zich meebrengt, wat het verschil is met een niet-forensische cliënt en wat dit van het eigen handelen vraagt. 
  • De deelnemer is bekend met de basisprincipes van herstelgericht werken en begrijpt hoe dit onder druk kan komen te staan met werken met een forensische cliënt. 
  • De deelnemer heeft inzicht in zijn eigen perceptie ten aanzien van herstelgericht werken. 
  • De deelnemer heeft de kennis van wet- en regelgeving binnen de forensische zorg en weet hoe belangrijk communicatiestijlen zijn om zich goed te positioneren en succesvol samen te werken met andere professionals en ketenpartners vanuit het belang van de cliënt.  

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals die werken met forensische cliënten. Veelvoorkomende opleidingsachtergronden zijn: 

  • Agoog
  • Begeleider
  • Maatschappelijk werkende
  • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

mbo

2 uur

  • Registerplein 2
  • SKJ 2

ForBWO_LT_0323

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap