Werking van geneesmiddelen

Dit leertraject is ontwikkeld voor hulpverleners in ggz-instellingen zonder medische achtergrond. Het doel van dit leertraject is om, door middel van theoretische achtergronden, een basis te geven over het omgaan met geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. Voor de veiligheid van jouw cliënten, maar ook die van jezelf. Dit leertraject is onderdeel van het Thema Medicatie bij psychiatrische aandoeningen.

Leerdoelen

Na dit leertraject:

 • weet de deelnemer wat het effect van geneesmiddelen in en op het lichaam kan zijn;
 • weet de deelnemer waar hij informatie, zoals richtlijnen en bijsluiters over geneesmiddelen kan opzoeken;
 • weet de deelnemer welke toedieningswegen en toedieningsvormen er zijn;
 • weet de deelnemer hoe hij juist handelt bij de verschillende toedieningsvormen;
 • is de deelnemer zich bewust van zijn verantwoordelijke rol;
 • weet de deelnemer dat de manier waarop hij omgaat met geneesmiddelen niet alleen belangrijk is voor de cliënt, maar ook voor hemzelf.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, mbo

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 1
 • Registerplein 1
 • SKJ 2

PsfWeM_LT_0142

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap