Wet forensische zorg

Dit product is een volledige update van het traject Wettelijke kaders in de forensische zorg en laat de belangrijkste elementen zien uit de Wet Forensische Zorg die per 1 januari 2019 van kracht is.

Leerdoelen

Hoofdleerdoel:

De deelnemer weet met welke wetgeving hij te maken kan krijgen bij een cliënt in forensische praktijk en hoe hiermee om te gaan.

Subleerdoelen:

De deelnemer:

 • Weet welke forensische zorgtitels er zijn;
 • Weet welke informatie nodig is bij de start van een ambulante behandeling;
 • Weet welke informatie nodig is bij de start van een klinische behandeling;
 • Weet welke verplichtingen er zijn bij de identiteitscontrole;
 • Weet welke informatie de cliënt dient te ontvangen;
 • Weet wat het belang is van de driepartijenovereenkomst;
 • Weet welke gegevens je wanneer met derden mag delen tijdens de behandeling;
 • Weet wanneer er sprake moet zijn van een behandelovereenkomst;
 • Weet wat te doen bij overtreding van voorwaarden;
 • Weet wat de gevolgen kunnen zijn van het overtreden van voorwaarden;
 • Weet wat te doen als de cliënt het niet eens is met het behandelplan;
 • Weet welke mogelijkheden tot vrijheidsbeperking er zijn binnen een FPK;
 • Weet welke mogelijkheden tot vrijheidsbeperking er zijn binnen een FPC;
 • Kent de procedure omtrent verlof;
 • Weet wie eindverantwoordelijk is voor verlof;
 • Is bekend met het tijdelijk opschorten van de maatregel;
 • Weet wat te doen bij ongeoorloofde afwezigheid bij ‘tbs met voorwaarden’;
 • Weet wat te doen bij ongeoorloofde afwezigheid bij ‘tbs met dwangverpleging’;
 • Is bekend met het beroepsgeheim;
 • Weet welke verplichtingen en rechten je hebt in de rechtszaal als getuige-deskundige;
 • Is bekend met het verschoningsrecht;
 • Weet wat hij kan doen bij agressie op de werkvloer;
 • Weet welke wegen er zijn bij einde termijn forensische zorgtitel ter continuïteit van de zorg.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Arts
 • Begeleider
 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

HBO, MBO, WO

4 uur

 • Verpleegkundig Specialisten Register 4
 • Kwaliteitsregister V&VN 4
 • Registerplein 4

JurWfz_LT_0200

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap