Zorgvraagtypering

In dit leertraject gaat de deelnemer aan de slag met het bepalen van de zorgvraagtypering volgens het nieuwe Zorgprestatiemodel. Vanaf 2022 is het Zorgprestatiemodel het standaard bekostigingssysteem in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg.


In dit leertraject wordt de theorie van de zorgvraagtypering behandeld. Voor de ggz (incl. verslavingszorg) en de forensische zorg is er naast de theorie casuïstiek en toetsing beschikbaar.

Leerdoelen

Hoofdleerdoel ggz-context:

 • Weten hoe cliënten te typeren volgens de voorgeschreven zorgvraagstyperingsmethodiek.

Subleerdoelen ggz-context:

 • Weten wat de rol van zorgvraagtypering binnen het zorgprestatiemodel is.
 • Weet je welke stappen genomen dienen te worden om tot een zorgvraagtype te komen:
 • Invullen HoNOS+-vragenlijst;
 • Kiezen van een hoofdgroep;
 • Kiezen van een zorgvraagtype;
 • Weet je hoe de scores en het kleurenschema te interpreteren en gebruiken. 

Extra informatie

De animatie in dit leertraject kan ook los bekeken worden.


Dit leertraject is gratis beschikbaar voor iedereen.

Doelgroep

Dit leertraject is bestemd voor: 

 • regiebehandelaren
 • andere professionals die onder verantwoordelijkheid van een regiebehandelaar de HoNOS+-vragenlijst invullen, zoals:
 • Psycholoog
 • Basis psycholoog
 • GZ psycholoog
 • Klinisch psycholoog
 • Verpleegkundig specialist
 • Verslavingsarts
 • Arts

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

hbo, wo

2,5 uur (ggz) of 1,5 uur (fz)

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • LV-POH-GGZ 1
 • Verpleegkundig Specialisten Register 3
 • Registerplein 3
 • SKJ 2
 • VVGN (Ver. voor Verslavingsgeneeskunde Nederland) Vervallen
 • NVP (Kwaliteitsregister Psychotherapie) 1
 • FGZpT 1
 • ABAN in aanvraag

ZvtZPM_LT_0331

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap