Week tegen Kindermishandeling:
gratis leermiddelen beschikbaar

In de Week tegen Kindermishandeling (vanaf 20 november 2023) stellen we samen met onze partner Augeo Foundation leermiddelen beschikbaar. Ga in deze week met de leerproducten en microlearnings aan de slag!

Webinar Dilemma’s rond vermoedens van kindermishandeling en het gebruik van de meldcode

Een van de leermiddelen is een webinar waarin Roely Drijfhout (Inhoudsdeskundige van Augeo Foundation) en Berbel Voorendt (Psycholoog bij GGZ Rivierduinen) een PowerPoint-presentatie gaven over deze dilemma’s rond vermoedens van kindermishandeling. Margreet Botter (Coördinator Ontwikkeling bij GGZ Ecademy) betrok de deelnemers actief in de discussie aan de hand van een paar stellingen. Daarnaast kwamen actuele cases aan de orde. De opname, speciaal geschikt voor iedereen die in in de dagelijkse praktijk de meldcode moet toepassen, is nu tijdelijk gratis beschikbaar en kun je hieronder terugkijken.

Campagne Week tegen Kindermishandeling

Speciaal voor de Week tegen Kindermishandeling werkten Augeo Foundation en GGZ Ecademy samen om een mooie campagne op te leveren. In een zogenoemd ‘vrijvaltraject’ bestaande uit zeven onderdelen (microlearning), komen vanaf maandag 20 november 2023 zeven dagen lang leermiddelen beschikbaar, zoals een infographic, animaties en een podcast. Wil je deze gratis microlearnings alleen volgen of samen met je collega’s? Dat is mogelijk. Meld je dan persoonlijk aan voor deze gratis campagne door je te registreren op het leerplatform.

Meldcode gesprekstool

Als onderdeel van ‘Wijzer met de meldcode’ heeft Augeo Foundation de praktische gesprekstool ‘In gesprek over meldcode-dilemma’s‘ ontwikkeld. Aan de hand van casussen met herkenbare vraagstukken kan je met je team, je organisatie of met ketenpartners in gesprek om te reflecteren op je eigen en elkaars handelen.

Meldcode special Augeo magazine

Het toepassen van de meldcode vinden veel professionals nog weleens lastig. Dit Augeo magazine biedt tips en ervaringen uit de praktijk die daarbij kunnen helpen.

Animaties voor psycho-educatie

Bij kinderen of jongeren die te maken hebben (gehad) met langdurige stress of traumatische ervaringen kan psycho-educatie helpen.
Augeo heeft samen met trauma-therapeuten en de Augeo Jongerentaskforce een aantal animaties ontwikkeld, die professionals kunnen gebruiken in gesprekken met kinderen, jongeren of ouders.

Naast deze animaties voor psycho-educatie is er ook de Breinbijsluiter. Dit zijn animaties die begrijpelijk uitleggen hoe je brein werkt bij stressvolle en onveilige situaties en wat je vervolgens kan doen om het brein te laten herstellen.

Gratis aanbod

GGZ Ecademy ontwikkelt leerproducten voor ggz-professionals en studenten. We maken samen met partners ook leerproducten voor de jeugdzorg en andere branches die we gratis mogen aanbieden. Er zijn inmiddels 6 leerproducten (tijdelijk) kosteloos beschikbaar over LVB, slaapproblemen bij autisme, CGT bij LVB, gegevens uitwisselen in het jeugddomein en er is een podcast over Suïcidepreventie. Het totale overzicht van gratis leerproducten vind je op de pagina over gratis leren.

GGZ Ecademy Leerplein

Benieuwd wat GGZ Ecademy voor jouw organisatie kan betekenen?

GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van ongeveer 90 instellingen in de ggz. Wil jij meer weten over de mogelijkheden van een lidmaatschap voor jouw organisatie? Meld je dan aan voor het webinar Kennismaking op 14 december aanstaande of maak een afspraak via info@ggzecademy.nl.

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap