Belangrijke mijlpaal:
CLP Portaal is technisch vernieuwd

In januari 2020 startte GGZ Ecademy met het project ‘Uitbreiding Centraal leerplatform (CLP)’. In dit project worden een aantal functionaliteiten aan het CLP toegevoegd om het tot een nog volwaardiger Learning Management System (LMS) te maken en de oplossing toekomstvast te maken.

Na een periode van uitvoerig testen door onszelf én een ingehuurde test professional staat een nieuwe release van het CLP Portaal live. Hiermee hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt ondanks dat er voor de deelnemers weinig lijkt te zijn veranderd. De technische infrastructuur van het portaal is veel veiliger, betrouwbaarder en helemaal toekomstbestendig gemaakt. Hiermee is het CLP Portaal klaar voor de doorontwikkelingen binnen het project Uitbreiding CLP én andere toekomstige projecten.

Ondertussen werken we verder aan het CLP om de functionaliteiten verder uit te breiden. En we verbeteren de opgeleverde functionaliteit door deze in nauwe samenwerking met enkele leden te implementeren en te evalueren.

Voor vragen over de uitbreiding van het CLP kun je bij Judith Konings terecht (judith@ggzecademy.nl).

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap