GGZ Ecademy: ‘Samen leren in de ggz’

Tijdens de ledendag op 25 september j.l. lanceerde GGZ Ecademy de nieuwe website met de productcatalogus. De vereniging wil met de nieuwe website de ambitie uit haar beleidsplan 2019-2021 ondersteunen;

‘Door samenwerking en kennisdeling optimaliseren van scholing aan alle medewerkers die ggz-zorg verlenen, met als oogmerk een kwalitatieve impuls te geven aan de zorg voor kwetsbare burgers.’

De leden reageerden enthousiast op de mogelijkheden van de nieuwe website, die ontwikkeld is door 3110.

De vereniging deelt kennis met leden en ggz-professionals in een gebruiksvriendelijke omgeving van de nieuwe website. Opleiders- en onderwijskundigen ‘ontmoeten’ elkaar via de community en de supportpagina en kunnen zo eenvoudig kennis uitwisselen en samenwerken. De website biedt een goed overzicht van de diensten en producten van GGZ Ecademy en alle leden worden in een helder overzicht vermeld.

 

Maar de website heeft nog veel meer mooie nieuwe functionaliteiten!

 

Productcatalogus

In de productcatalogus, met alle leerproducten van GGZ Ecademy, kun je onder andere zoeken op doelgroep, niveau, onderwerp en gratis aanbod. Hiermee kan een cursist of opleider gemakkelijk een leerpad samenstellen en is snel duidelijk welke leerproducten geaccrediteerd zijn. Ga naar de productcatalogus.

 

Gratis leerproducten

In de productcatalogus krijg je een overzicht met het aanbod voor ggz-instellingen en scholen, maar kun je ook de gratis producten aanvragen. Ga naar de gratis leerproducten.

 

Online-trainingen voor ketenpartners

Via de regeling ‘Scholing aan derden’ stelt GGZ Ecademy leden in de gelegenheid om e-learning aan te bieden bij scholing van medewerkers van organisaties die geen lid zijn; zoals wijkteams, huisartsenposten, jeugdhulp, gemeenten, zelfstandige zorgverleners en kleinere zorginstellingen. Zo krijgen zij de mogelijkheid om kennis op te doen over de ggz.

Door het aanbod van gratis leerproducten en online-trainingen voor ketenpartners kunnen ook déze zorgprofessionals gebruik maken van de leerproducten van GGZ Ecademy!

 

Extra diensten

Een kernactiviteit van de vereniging GGZ Ecademy is het ontwikkelen van leerproducten. GGZ Ecademy ondersteunt daarnaast haar leden bij de implementatie van de leerproducten. Samen met het lid wordt gekeken naar wat nodig is, naar wat de organisatie zélf kan doen en hoe GGZ Ecademy hierbij kan helpen. Het supportteam van GGZ Ecademy ondersteunt de leden bij de dagelijkse werkzaamheden m.b.t. scholing van medewerkers.

 

 

Voor hulp kunnen de contactpersonen van leden terecht op het supportplatform van GGZ Ecademy. Leden van GGZ Ecademy verzorgen zelf de eerstelijns helpdesk voor hun cursisten. Het accreditatiebureau van GGZ Ecademy verwerkt accreditatieaanvragen voor de leerproducten van GGZ Ecademy en de verwerking van punten voor de cursisten. Deze extra dienstverlening is inbegrepen in het lidmaatschap voor ggz-instellingen.

Onderwijsinstellingen hebben ook een lidmaatschap en maken gebruik van een selectie van de producten en diensten van GGZ Ecademy.

 

ggz-ecademy-scholen-home-3

Kennismaken tijdens de GGZ Ecademy-dag!

Op woensdag 6 november aanstaande vindt de jaarlijkse GGZ Ecademy-dag plaats.

Medewerkers van leden zoals opleiders, trainers, maar ook cursisten nodigen we van harte uit om deel te nemen. Ook potentiële leden of andere geïnteresseerden zijn welkom!

In presentaties, workshops en tijdens een markt krijgen bezoekers een indruk van de vereniging, de leerproducten en de activiteiten van GGZ Ecademy. Tijdens de markt kun je kennismaken met andere leden, en partners van de vereniging.  Lees meer informatie in de agenda over de GGZ Ecademy-dag.

 

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap