Ons verhaal

GGZ Ecademy

GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van instellingen, scholen en andere opleiders die samenwerken en kennis delen op het gebied van (online) scholing in de ggz. De vereniging heeft ruim 90 leden uit de basis- en specialistische ggz, kinder- en jeugdpsychiatrie, verslavingszorg, forensische zorg, begeleid wonen, maatschappelijke opvang, jeugdzorg en het onderwijs. Die leden gebruiken leerproducten en leertechnologie van GGZ Ecademy en krijgen ondersteuning bij de scholing van hun medewerkers en studenten. In totaal zijn dat ruim 100.000 (toekomstig) zorgprofessionals.

Het ontstaan van GGZ Ecademy 

GGZ Ecademy is in 2011 gestart als samenwerking van 14 ggz-instellingen met het doel samen e-learningmodules te maken voor ggz-personeel. In korte tijd kwamen er door dit initiatief een groot aantal goede, actuele en betaalbare e-learningmodules beschikbaar. Met een subsidie van het O&O-fonds GGZ ging GGZ Ecademy verder als projectorganisatie. In 2014 werden de activiteiten van het project ondergebracht in een Coöperatieve vereniging U.A met 5 bestuursleden van de deelnemende organisaties, een directeur voor de dagelijkse leiding, 2 medewerkers ter ondersteuning van de organisatie aangevuld met projectmedewerkers om de leerproducten te ontwikkelen. Inmiddels telt de organisatie ruim 90 leden en is het aantal medewerkers ook flink toegenomen.

GGZ Ecademy in het kort

Ontwikkelen en beschikbaar stellen van leermaterialen in het Centraal leerplatform
Kennisdeling en organiseren van activiteiten om samenwerking tussen leden te bevorderen
Ondersteunen bij implementatie van leermaterialen en bij uitvoering van scholing en accreditatie
Onderzoek naar gebruik van leermaterialen en ontwikkelingen m.b.t. scholing
Productcatalogus

Samen leren in de ggz

Door samen te werken en kennis te delen optimaliseren we scholing aan alle medewerkers die geestelijke gezondheidszorg verlenen en geven we een kwalitatieve impuls aan de zorg voor kwetsbare burgers.
GGZ Ecademy is een initiatief van en voor ggz- en onderwijsinstellingen die samen kwalitatief goede, actuele en betaalbare leerproducten ontwikkelen voor zorgprofessionals en het onderwijs. Leren, kennisdelen en inspireren, oftewel samen leren in de ggz.
De leden van de vereniging zijn actief in de branches specialistische ggz, begeleid wonen, kinder- en jeugdpsychiatrie, LVB-SGLVG, jeugdzorg, verslavingszorg en forensische zorg. De onderwijsinstellingen gebruiken de leerproducten o.a. in de opleidingen social work, toegepaste psychologie en verpleegkunde.
Bekijk alle leden

Ons team

Marieke Post
Functie
Coördinator Communicatie
Arjan Pronk
Functie
Directeur
Brigitte Suiker
Functie
Projectleider
Marjolijn Tijsmans
Functie
Procesbegeleider ontwikkeling leerproducten
Oscar Visser
Functie
Senior Implementatie Consultant
Kees van de Wal
Functie
Manager kwaliteit en beheer
Anne Wubbels
Functie
Medewerker Support & Consultancy
Irene Bijl
Functie
Coördinator Support & Beheer
Margreet Botter
Functie
Coördinator Ontwikkeling
Ingrid van Dijck
Functie
Secretarieel medewerkster
Lauranne van Grinsven
Functie
Ontwikkelaar online leerproducten
Inge Jansen
Functie
Projectleider
Rob Keukens
Functie
Inhoudelijk Adviseur
Bianca van de Klundert
Functie
Medewerker/adviseur Accreditatie
Judith Konings
Functie
Product owner
Wilda Kool
Functie
Coördinator Leden
Vijay Mahabir
Functie
Informatieanalist/Support
Karen Meijs
Functie
Coördinator trainingen & bijeenkomsten
Ingrid Meuwissen
Functie
Organisatieondersteuner
Marieke Post
Functie
Coördinator Communicatie
Arjan Pronk
Functie
Directeur
Brigitte Suiker
Functie
Projectleider
Marjolijn Tijsmans
Functie
Procesbegeleider ontwikkeling leerproducten
Oscar Visser
Functie
Senior Implementatie Consultant
Kees van de Wal
Functie
Manager kwaliteit en beheer
Anne Wubbels
Functie
Medewerker Support & Consultancy

Leden aan het roer

Bij GGZ Ecademy hebben de leden de belangrijkste stem bij het ontwikkelen van lesmateriaal, maar ook bij de keuze voor het aanbod van de dienstverlening aan haar leden. Elk lid heeft een contactpersoon voor de algemene vergadering en een contactpersoon die namens het lid deelneemt aan activiteiten van de vereniging; het klankbordgroeplid.

Vier keer per jaar organiseert GGZ Ecademy een ledendag voor deze contactpersonen van de vereniging.  Dan vergaderen de leden over de gang van zaken in de vereniging en over nieuwe leerproducten of diensten. Er worden inhoudelijke keuzes gemaakt over onderwerpen voor nieuwe leerproducten. Tijdens deze dag is er volop ruimte voor kennisuitwisseling tijdens presentaties of workshops. Ook online weten leden elkaar te vinden in de community van GGZ Ecademy.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap