Vacatures (2)

Voorzitter en lid van het bestuur

In verband met het vertrek van twee bestuursleden die een functie bij een andere werkgever hebben aanvaard, ontstaan er binnen het bestuur van de GGZ Ecademy twee vacatures: voorzitter en lid van het bestuur.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het besturen van de coöperatie en legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. De dagelijkse aansturing is gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur bestaat uit 5 leden, benoemd voor een termijn van 4 jaar, eventueel gevolgd door een tweede termijn. Binnen het bestuur wordt gewerkt met een portefeuilleverdeling.

Profiel

Van de nieuwe bestuurders wordt uiteraard een passie voor leren en ontwikkelen verwacht. Daarnaast is de bestuurder op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg, zoals aandacht voor preventie, het organiseren van netwerken, digitaliseren, kennis van de sectoren, beroepsontwikkelingen en nieuwe manieren van leren. Voor deze functie is het volgen van maatschappelijke veranderingen die van invloed zijn op de geestelijke gezondheidszorg van belang.

Daarnaast vragen we de volgende kwaliteiten:

  • kan actief verbinden met de leden en het netwerk;
  • is in staat complexe besluitvorming aan te sturen;
  • beschikt over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • heeft uitstekende communicatieve vaardigheden;
  • is een teamspeler;
  • is dienstbaar naar de leden.

In verband met de gewenste diversiteit, expertise en vertegenwoordiging van de diverse sectoren binnen de vereniging binnen het bestuur, zijn we op zoek naar bestuursleden die afkomstig zijn uit een organisatie die lid is van de vereniging, met bovendien de volgende ervaring en kwaliteiten:

  • kennis van en ervaring met HRM, opleiden en organisatieontwikkeling;
  • kennis van en ervaring met innovatie en digitalisering;
  • bij voorkeur vrouw;
  • bij voorkeur werkzaam binnen de maatschappelijke opvang, de forensische zorg, het onderwijs of de geestelijke gezondheidszorg.

Voor de functie van voorzitter zoeken we iemand die momenteel actief is in een bestuurs- of directiefunctie en beschikt over een breed bestuurlijk netwerk in de sector.

Voor de functie van lid van het bestuur zoeken we iemand die kennis heeft van actuele didactische ontwikkelingen, ervaring heeft met het opstellen en uitvoeren van opleidingsbeleid en een netwerk heeft gericht op leren en ontwikkelen in de ggz.

Tijdsbesteding

Het bestuur komt 8 keer per jaar bijeen, naast een aantal bijeenkomsten met leden, zoals de algemene ledenvergadering. Uiteraard indien nodig vaker. Het vraagt een tijdsinvestering van gemiddeld 2 dagdelen per maand, mede afhankelijk van de portefeuille.

Procedure

Heeft u belangstelling voor één van de functies? Download dan de volledige tekst met Profiel Vacatures Bestuur.  Stuur uw schriftelijke sollicitatie voor 1 oktober 2023 t.a.v. Bestuur GGZ Ecademy via e-mail aan: ingridvandijck@ggzecademy.nl.

Over GGZ Ecademy
GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van ruim 90 instellingen, scholen en andere opleiders, die samenwerken en kennis delen op het gebied van (online) scholing in de geestelijke gezondheidszorg.
Die leden gebruiken (e-learning) leerproducten en leertechnologie van GGZ Ecademy en krijgen ondersteuning bij de scholing van hun medewerkers en studenten. In totaal zijn dat ruim 140.000 (toekomstig) zorgprofessionals.
Onze activiteiten worden (met inzet van externe leveranciers en inhoudsdeskundigen van leden) aangestuurd door een team van 20 medewerkers.

Meer weten over GGZ Ecademy? Volg een van onze gratis leerproducten, of bekijk de film die weergeeft wie we als vereniging zijn.

Waarom werken bij GGZ Ecademy?
Stimuleren van goede bij- en nascholing in de ggz
Samen met collega’s en leden bouwen aan de vereniging
Werken in een innovatieve en lerende organisatie
Autonomie en flexibiliteit

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap