Interview Derek de Beurs
‘Ontwikkelingen in
suïcidepreventie’

Update van module Suïcidepreventie op basis van nieuwe inzichten en innovatie in de praktijk

Een telkens terugkerend (bij)scholingsonderwerp in de ggz is suïcidepreventie. Met verschillende leerproducten is er veel aandacht voor dit thema. Het vernieuwde leertraject in de digitale leeromgeving van GGZ Ecademy kwam mede tot stand met medewerking van redactieraadlid Derek de Beurs, hoofd Epidemiologie, data, evaluatie en monitoring bij het Trimbos-instituut.

‘Suïcidepreventie krijgt steeds meer aandacht. Vooral de afgelopen jaren is er meer onderzoek gedaan naar de complexiteit van suïcide. Suïcide wordt niet meer gezien als een bijkomstigheid van depressie, maar als gedrag dat los van de aandoening behandeld dient te worden. Het is een behandeldoel op zich, met een eigen dynamiek.

Update leertraject Suïcidepreventie

Een update van het oorspronkelijke leertraject – een bijvangst toen vanuit een promotieonderzoek van De Beurs – was hiermee noodzakelijk: ‘Niet alleen de recente inzichten uit onderzoek en de praktijk, ook de mogelijke inzet van mobiele technologie zijn echt nieuw en komen terug in de update van de module.’
Zo is er de nieuwe app BackUp, waarmee een hulpverlener of andere ondersteuner een veiligheidsplan met de cliënt kan maken. De app geeft iemand houvast in crisis, zeker ook in deze tijd een handige tool voor hulpverleners en psychologen. ‘Want nu, tijdens deze coronacrisis zullen de suïcidale gedachten naar verwachting wel toenemen en is er meer angst en wanhoop’, zegt De Beurs.

Maak het thema Suïcide bespreekbaar

Het leertraject is zo ingericht dat de moeilijkheid van omgaan met suïcide ook duidelijk wordt. De Beurs: ‘Het thema mag bespreekbaar zijn, het taboe eraf, zonder dat suïcide ooit normaal gevonden zal worden. In het leertraject zie je professionals ook worstelen met wat er in de behandelkamer gebeurt.’ Daarnaast is aandacht voor suïcidaliteit onder de jeugd en wordt later het onderwerp chronische psychiatrie toegevoegd.’

Suïcidepreventiebeleid in de organisatie

Het leertraject geeft een gemeenschappelijk jargon, state-of-the-art informatie en een leermogelijkheid die hoort bij het preventie-arsenaal. ‘Maar’, zegt De Beurs, ‘suïcide is gewoon een heel heftig thema, zelfs voor mensen die er elke dag mee te maken hebben. De belangrijkste tip van De Beurs bij het maken van de e-learningmodule is dan ook: ‘Bespreek de module met je collega’s als je deze afgerond hebt. Zie het als een groepsactiviteit en evalueer het eigen suïcidepreventiebeleid in de organisatie.’

Over Derek de Beurs:

Derek de Beurs is lid van de redactieraad van GGZ Ecademy voor het thema Suïcidepreventie (inclusief de leerproducten Suïcidepreventie Herhaling & Verdieping en Basis op orde, Activiteitenbank en Werkplekondersteuning). Sinds februari 2020 is de Beurs hoofd van het programma Epidemiologie, data, evaluatie en monitoring van het Trimbos-instituut, waar kennis rondom geestelijke gezondheid en middelengebruik wordt verzameld. Daarnaast is hij als senior onderzoeker verbonden aan de afdeling Klinische psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werkt veel samen met onderzoeksgroepen uit Glasgow, Gent en Aken, en is Nederlands vertegenwoordiger binnen de International Association for Suicide Prevention (IASP). Onlangs heeft De Beurs het boek ‘Mythen over zelfmoord’ gepubliceerd.

Foto: Uitgeverij Boom – Fotograaf Nadine Maas

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap