Managementinformatie
GGZ Ecademy: lidmaatschap loont!

GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van instellingen, scholen en andere opleiders die samenwerken en kennis delen op het gebied van (online) scholing in de ggz. De vereniging heeft ruim 90 leden uit de basis- en specialistische ggz, kinder- en jeugdpsychiatrie, verslavingszorg, forensische zorg, begeleid wonen, maatschappelijke opvang, jeugdzorg en het onderwijs. Die leden gebruiken leerproducten en leertechnologie van GGZ Ecademy en krijgen ondersteuning bij de scholing van hun medewerkers en studenten.

Lidmaatschap

Leden van GGZ Ecademy betalen jaarlijks contributie. In ruil daarvoor mogen zij (leer)producten en diensten onbeperkt inzetten binnen hun organisaties. Door zoveel mogelijk producten en diensten te gebruiken, wordt het lidmaatschap steeds waardevoller. Dit is het succes van de coöperatieve vereniging: door samen te werken en kosten te delen, realiseert GGZ Ecademy een kwalitatief goed en betaalbaar scholingsaanbod voor professionals in de ggz.

Dashboard Managementinformatie

Medio 2021 hebben alle leden via MijnGGZEcademy toegang gekregen tot een eigen dashboard met managementinformatie. Via tabellen en grafieken kan elke organisatie haar eigen gebruik en waardering van de leerproducten van GGZ Ecademy onderzoeken in de interactieve tool Power BI.

Alle informatie wordt dynamisch gegenereerd en is dus altijd binnen 24 uur bijgewerkt. Hiermee krijgen leden een goed inzicht in het gebruik van de leerproducten. Bovendien kunnen ze snel en eenvoudig monitoren wat het effect is van de eigen inspanningen om  medewerkers zich verder te laten ontwikkelen met de leerproducten van GGZ Ecademy.

Managementinformatie 2021

Jaarlijks doet GGZ Ecademy onderzoek naar gebruik en waardering van leerproducten. De uitkomsten geven vervolgens richting aan de activiteiten binnen de vereniging.

In de Managementinformatie 2021 is informatie verwerkt van alle leden van de vereniging. Met data uit het Centraal leerplatform (CLP) van meer dan 90 organisaties waaronder 13 scholen, 3 opleiders, 1 partner en niet-leden, ruim 22.000 evaluatieformulieren van gebruikers en 53 enquêteformulieren van leden van de klankbordgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van onze leden).

Enkele highlights uit de analyse:

  • Het gebruik van leerproducten is wederom gegroeid. In 2021 zijn totaal 165.710 leerproducten van GGZ Ecademy opgestart, een toename van 34% ten opzichte van het vorige jaar. De groei hangt voor een deel samen met de oplevering van twee leertrajecten rond het Zorgprestatiemodel in november 2021. In 2 maanden tijd zijn deze meer dan 20.000 keer doorlopen, waarmee ze met stip bovenaan de lijst van meest gebruikte leerproducten in 2021 zijn beland. Een enorme prestatie van de vereniging en de individuele leden: het is gelukt om de modulen in een zeer korte tijd te maken en vervolgens ook te implementeren.
  • Net als voorgaande jaren zijn gebruikers positief over relevantie (96%) en toepasbaarheid van de leerproducten in de praktijk (93%).
  • Leden zijn tevreden over ondersteuning vanuit GGZ Ecademy. Men is vooral tevreden over de helpdesk (98%) en over de mate waarin leerproducten van GGZ Ecademy ondersteuning bieden bij het vormgeven van didactische aspecten die men belangrijk vindt in het scholingsbeleid (87%).
  • GGZ Ecademy organiseert diverse bijeenkomsten voor leden. Bijeenkomsten van de Klankbordgroep krijgen de hoogste waardering (87%).
  • Door het toegenomen gebruik van leerproducten is het rendement van het lidmaatschap sterk verbeterd. In 2021 is de contributie omgerekend per gestart leerproduct van GGZ Ecademy voor instellingen €15,- (2020 = €20,-). Voor scholen komt dat kengetal zelfs uit op €6,84.

Uit de ervaringen en uit de cijfers blijkt dus dat het lidmaatschap van onze vereniging loont! Maak er ten volle gebruik van, is ons advies aan onze leden. Neem bij vragen of opmerkingen hierover contact op via info@ggzecademy.nl.

Nieuwe leden van harte welkom

Als jouw organisatie interesse heeft in een lidmaatschap van onze vereniging, dan nodigen we jullie van harte uit tot een gesprek. Neem bij vragen of opmerkingen hierover contact op via info@ggzecademy.nl.

Gratis leerproducten

Wil jij ook eens een leerproduct van GGZ Ecademy doorlopen? Je kunt heel eenvoudig toegang aanvragen tot onze gratis leerproducten. Je registreert je op ons leerplatform en kunt daarna meteen aan de slag. We horen graag over jouw ervaringen met onze leerproducten.

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, congressen, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap