ADHD en middelen­gebruik bij adolescenten

Dit leertraject is ontwikkeld naar aanleiding van de reeds bestaande richtlijn ADHD en middelengebruik bij adolescenten. De richtlijn bestaat uit informatie over screening, diagnostiek en behandeling in de ggz en verslavingszorg bij adolescenten. Ook is er een bijbehorende handleiding voor hulpverleners en een werkboek voor gebruik bij cliënten. Dit leertraject belicht aan de hand van een viertal casussen enkele specifieke situaties en geeft hierbij tips over het gebruik van de richtlijn en overige beschikbare materialen.

Leerdoelen

Na het volgen van dit leertraject:

 • Benoem je waarom het belangrijk is om alert te zijn op de combinatie van middelengebruik en ADHD;
 • Herken je de risico’s bij gecombineerde problematiek ADHD in combinatie met middelengebruik.
 • Ben je bekend met de richtlijn ADHD en middelengebruik bij adolescenten;
 • Ben je bekend met de handleiding en het werkboek bij de richtlijn ADHD en middelengebruik;
 • Ben je bekend met screening en diagnostiek bij ADHD en middelengebruik

Extra informatie

Het leertraject is ontwikkeld in aanvulling op de reeds bestaande richtlijn, handleiding en het werkboek bij ADHD en middelengebruik bij adolescenten. In het leertraject wordt verwezen naar deze materialen voor verdere diepgang in de stof. Deelnemers worden verondersteld al bekend te zijn met cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering.

Doelgroep

Dit leertraject is bestemd voor zorgverleners in de jeugd-ggz en jeugdverslavingszorg die betrokken zijn bij de screening, diagnostiek en behandeling van jongeren met ADHD en problematisch middelengebruik, specifiek in de functie van:

 • Arts
 • Agoog
 • Begeleider
 • Jeugdhulpverlener
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Verpleegkundig specialist

Zorgstandaard

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, wo

4 uur

 • Registerplein 4
 • Kwaliteitsregister V&VN 4
 • Verpleegkundig Specialisten Register 4
 • NIP Eerstelijnspsychologen Vervallen
 • SKJ 4

ADHDMg_LT_0087

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap