ADHD en middelen­gebruik bij adolescenten

Dit leertraject is ontwikkeld naar aanleiding van de reeds bestaande richtlijn ADHD en middelengebruik bij adolescenten. De richtlijn bestaat uit informatie over screening, diagnostiek en behandeling in de ggz en verslavingszorg bij adolescenten. Ook is er een bijbehorende handleiding voor hulpverleners en een werkboek voor gebruik bij cliënten. Dit leertraject gaat aan de hand van een viertal casussen specifieke situaties uitlichten en geeft hierbij tips aan de deelnemer over het gebruik van de richtlijn en overige beschikbare materialen.

Leerdoelen

Na het volgen van dit leertraject:

 • Weet de deelnemer waarom het belangrijk is om alert te zijn op de combinatie van middelengebruik en ADHD;
 • Kent de deelnemer de risico’s bij gecombineerde problematiek ADHD in combinatie met middelengebruik.
 • Is de deelnemer bekend met de richtlijn ADHD en middelengebruik bij adolescenten;
 • Is de deelnemer bekend met de handleiding en het werkboek bij de richtlijn ADHD en
 • middelengebruik;
 • Is de deelnemer bekend met screening en diagnostiek bij ADHD en middelengebruik.

Extra informatie

Het leertraject is ontwikkeld in aanvulling op de reeds bestaande richtlijn, handleiding en het werkboek bij ADHD en middelengebruik bij adolescenten. In het leertraject wordt verwezen naar deze materialen voor verdere diepgang in de stof. Deelnemers worden verondersteld al bekend te zijn met cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering.

Doelgroep

Dit leertraject is bestemd voor zorgverleners in de jeugd-GGZ en jeugdverslavingszorg, die betrokken zijn bij de screening, diagnostiek en behandeling van jongeren met ADHD en problematisch middelengebruik, specifiek in de functie van:

 • Arts
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Verpleegkundig specialist
 • Agoog
 • Begeleider

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, WO

4 uur

 • Registerplein 4
 • Kwaliteitsregister V&VN 4
 • Verpleegkundig Specialisten Register 4
 • NIP Eerstelijnspsychologen 4
 • SKJ 4

ADHDMg_LT_0087

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap