Basiscursus eHealth voor de ggz

In dit leertraject leer je welke mogelijkheden er zijn voor zorg via internet (E-health), en je verkent hoe jij deze mogelijkheden kan toepassen in de praktijk.

Leerdoelen

Na afloop van deze module heeft de deelnemer de volgende competenties met betrekking tot eHealth ontwikkeld:

 • Hij heeft voldoende basiskennis;
 • Hij kent de verschillende verschijningsvormen;
 • Hij heeft een realistisch beeld van de mogelijkheden en beperkingen;
 • Hij heeft een neutrale dan wel positieve attitude ontwikkeld;
 • Hij kent de impact van eHealth op de beroepspraktijk;
 • Hij begrijpt en kan invulling geven aan de veranderende regie bij de cliënt;
 • Hij begrijpt en kan invulling geven aan de mogelijkheden voor transparantie.

Doelgroep

De module is een basiscursus, voorkennis over eHealth is niet nodig.

 • agogen
 • verpleegkundig specialisten
 • verpleegkundigen

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

MBO, HBO, HBO+Master

4 uur

 • Deze module is niet (meer) geaccrediteerd.

EHBCGZ_LT_0033

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap