Chronische suïcidaliteit

In dit leertraject maak je aan de hand van vijf mini-colleges van psycholoog Bert van Luyn kennis met de theorie rondom chronische suïcidaliteit en worden er handvatten aangereikt voor hoe te handelen in de praktijk. Aan de hand van twee uitgebreide casussen kun je vervolgens stap voor stap zien hoe deze theorie wordt toegepast in de praktijk. 

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject kun je:

 • beschrijven wat het Integrated Motivational-Volitional Model van O' Connor behelst en kun ja aangeven uit welke fasen het bestaat.
 • voorbeelden geven van risicofactoren die bijdragen aan het ontstaan van suïcidale intenties.
 • aangeven bij welke cliënten chronisch suïcidaal gedrag vooral voorkomt.
 • benoemen welke intenties er schuil kunnen gaan achter chronische suïcidaliteit.
 • onderscheid maken tussen acute en chronische suïcidaliteit en daarbij kun je aangeven aan wat dat betekent voor het handelen van de hulpverlener.
 • toelichten uit welke fasen het CASE model bestaat en in welke volgorde die moeten worden toegepast.
 • toelichten wat de SIDAS behelst en kun je onderzoeken hoe deze methode wordt toegepast in een gesprek met de cliënt.
 • aangeven wat het belang is van een duurzame hulpverleningsrelatie en welke bejegeningsaspecten daaraan bijdragen.
 • beschrijven wat de impact van chronisch suïcidaal gedrag op de hulpverlener kan zijn en kun je daarbij uitleggen wat de rol van overdracht en tegenoverdracht is.
 • benoemen wat het belang is van het begrenzen van gedrag en het bevorderen van de autonomie en zelfverantwoordelijkheid van de cliënt.
 • aangeven aan op welke wijze de hulpverlener de eigen psychische stabiliteit kan behouden.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • GZ psycholoog
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Verpleegkundig specialist
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, hbo+ master

4,5 uur (+ 1 uur optioneel)

 • Kwaliteitsregister V&VN 4
 • Verpleegkundig Specialisten Register 5
 • Registerplein 5,5
 • LV-POH-GGZ 4
 • SKJ 4.5
 • FGZpT Vervallen
 • NVP (Kwaliteitsregister Psychotherapie) 5
 • NIP Eerstelijnspsychologen Vervallen

SuiChr_LT_0298

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap