Inspiratietraject CRPD

Uit de praktijk blijkt dat er nogal eens sprake is van machtsongelijkheid tussen cliënt en zorgverleners. Hierdoor kan het voorkomen dat mensenrechten, zoals zelfbeschikking en ‘volwaardig deelnemen aan de maatschappij’ in het geding komen.

De CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) biedt een fundament en een verantwoordelijkheid om aan de slag te gaan met die ongelijkheid. Dit inspiratietraject is een eerste kennismaking met dit verdrag en het laat zien voor welke dilemma’s je je als zorgverlener gesteld ziet.

 

Leerdoelen

Na het volgen van dit inspiratietraject:

  • weet de deelnemer wat de CRPD is en kent hij de context en haar oogmerk.
  • kan de deelnemer een standpunt innemen over de CRPD;
  • kent de deelnemer de dilemma’s die kunnen voortkomen uit de CRPD.

 

Extra informatie

Onderdeel van dit inspiratietraject is GGZ Inspiratie CRPD. Dit element is los en gratis te bekijken voor iedereen.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

  • Agoog
  • Begeleider
  • Verpleegkundige

Zorgstandaard

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, mbo, mbo 3/4

2 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

CRPDxx_IT_0230

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap