Ketensamenwerking in de forensische zorg

Binnen de forensische sector wordt zorg verleend door een groot aantal verschillende instellingen en partners. Instellingen en partners met een eigen rol, verantwoordelijkheid en periode van betrokkenheid in de behandeling van een cliënt. Een goed samenspel tussen deze partijen en professionals is van belang voor het leveren van de juiste zorg aan cliënten. Dit leertraject legt de nadruk op wat er nodig is in de basishouding van de professional in het samenwerken met die andere partijen en professionals.

Leerdoelen

Hoofdleerdoel:

De professional heeft een basishouding die nodig is in de samenwerking met andere partijen bij het verlenen van goede forensische zorg voor de cliënten.

Subleerdoelen:

 • De professional is zich bewust van het belang van een goed functionerende samenwerking in de keten met oog op het leveren van goede forensische zorg;
 • De professional heeft goed zicht op welke partijen betrokken zijn rondom de forensische zorg van diens cliënten;
 • De professional heeft goed zicht op wat de rollen, verantwoordelijkheden, manier van werken en belangen zijn van de verschillende partijen die betrokken zijn rondom de forensische zorg van de cliënt;
 • De professional weet hoe een relatie met ketenpartners op een dusdanige manier te onderhouden dat het de goede forensische zorg voor de cliënt ten goede komt;
 • De professional kent de kritische overgangsmomenten (bv aflopen van forensische titel, -informatie-overdracht naar andere partners) en weet hoe hier gehandeld moet worden ;
 • De professional heeft ervaring opgedaan hoe informatie gedeeld moet worden met cliënten over de samenwerking met andere (keten-)partijen.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor een brede doelgroep met een focus op professionals met direct cliëntencontact en een rol in de behandeling van de cliënt, zoals:

 • Agoog
 • Ervaringsdeskundige
 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Verpleegkundige

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

HBO, HBO+Master, WO

3 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 3
 • Verpleegkundig Specialisten Register 3
 • Registerplein 3

ForKet_LT_0226

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap