Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg

De Wet meldcode helpt je om zorgvuldig en adequaat te handelen als je signalen opvangt van huiselijk geweld of kindermishandeling. De kindcheck is een onderdeel van die meldcode. Hij geldt voor alle professionals waarvoor ook de Wet Meldcode geldt.

De kindcheck verplicht je om in bepaalde gevallen uit te zoeken of een cliënt of patiënt de zorg heeft voor minderjarige kinderen, en zo ja, of die kinderen daar veilig kunnen opgroeien. De kindcheck doe je bij volwassen cliënten die in een (medische) situatie verkeren die minderjarige kinderen ernstige schade kan berokkenen. Dus ook als je alleen met volwassenen werkt, ben je verantwoordelijk voor het signaleren van kindermishandeling.

De kindcheck gaat over ‘oudersignalen’: ook als je het kind niet ziet of niets aan het kind ziet, kun je je afvragen of een kind veilig is bij zijn ouders. Als professional werkzaam in de ggz en verslavingszorg ben je in de unieke positie om dergelijke signalen op te vangen en vervolgens met je cliënt in gesprek te gaan over zijn of haar kinderen. Op deze manier kan de kindcheck helpen ernstige schade te voorkomen die bij kinderen kan ontstaan door de situatie waarin de ouder of opvoeder zich bevindt.

In deze e-learning module leer je aan de hand van interactieve opdrachten en praktijkgerichte video’s wat de kindcheck inhoudt, waarom het belangrijk is dat je die uitvoert en hoe je dat doet. Je krijgt handvatten voor het vragen naar kinderen en naar de opvoeding. De module bevat een uitgebreide bibliotheek met aanvullende informatie over de kindcheck en hulpmiddelen om de kindcheck uit te voeren.

 

Leerdoelen

In deze cursus wordt gewerkt aan:

 • Kennis: Wat de kindcheck inhoudt, wat oudersignalen zijn, wanneer een kindcheck uit te voeren, wat opvoederschap inhoudt, wat veiligheid inhoudt, welke stappen te nemen wanneer er zorgen zijn.
 • Houding: Bewustzijn dat bepaalde situaties van ouders schadelijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van kinderen, erkennen van taken en verantwoordelijkheden voor het signaleren van deze problemen en voor het bespreken van het opvoederschap van volwassen cliënten.
 • Vaardigheden: Herkennen oudersignalen, kunnen vragen naar aanwezigheid van minderjarige vragen, kunnen doorvragen op de opvoedingssituatie van de cliënt, kunnen beoordelen of een situatie acuut onveilig is voor kinderen, bevindingen vastleggen in het dossier, gepaste actie ondernemen.

Doelgroep

Dit leertraject is voor alle medewerkers in de ggz die met volwassen cliënten werken, zoals:

 • Aandachtsfunctionaris
 • Agoog
 • Begeleider
 • Maatschappelijk werkende
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Sociotherapeut
 • Verpleegkundige

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, MBO, WO

1 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 1
 • Verpleegkundig Specialisten Register 1
 • Registerplein 1
 • LV-POH-GGZ 1
 • NIP Eerstelijnspsychologen Vervallen
 • SKJ 1

KindCh_LT_0047

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap