Methodisch werken

Methodisch werken is het gestructureerd organiseren van je werk door de pdca-cyclus te doorlopen van gegevens verzamelen, vooruitkijken (plannen, doelen stellen, afspraken maken), uitvoeren en evalueren (checken, leren, plannen bijstellen). Deze module maakt je bewust van de mate waarin jij (en jouw team) methodisch werken en geeft je handvatten deze cyclus te doorlopen. 

Leerdoelen

Na het afronden van deze module:

 • is de deelnemer zich bewust van verbetermogelijkheden op het gebied van methodisch & doelgericht werken in de eigen werksituatie.
 • kan de deelnemer herkennen en/of benoemen:
 • Hoe methodisch & doelgericht hij/zij zelf werkt;
 • Wanneer hij welke vragen kan stellen en beantwoorden om methodisch & doelgericht te kunnen werken;
 • Waarom methodisch & doelgericht werken essentieel is voor effectief werken, goede samenwerking met de cliënt en de collega’s.
 • Dat er verschillende methodieken bestaan die ondersteunen bij methodisch & doelgericht werken en wat de algemene principes achter deze methodes zijn;
 • Hoe hij methodisch & doelgericht kan werken in de eigen situatie;
 • Welke voordelen de manier van werken concreet oplevert.


Doelgroep

Dit leertraject is toepasbaar in zowel de ambulante als klinische setting en zowel in de jeugd- als de volwassenen psychiatrie.

Het is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Sociotherapeut
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, mbo, wo

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 3
 • LV-POH-GGZ 3

MetDWe_LT_0072

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap