Seksuele problematiek

Om een goede probleemverkenning te kunnen doen van seksuele problematiek, is het noodzakelijk om je kennis hierover te verdiepen en te verbreden. In dit leertraject leer je hoe je seksuologische problematiek in kaart kunt brengen. Hierbij kun je gebruik maken van modellen zoals de seksuele responscyclus en het biopsychosociaal model. Bovendien worden er handige tools aangereikt voor het stellen van de juiste vragen en voor het doorverwijzen naar de juiste seksuologische hulpverlening.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject kan de deelnemer:

 • uitleggen hoe het model van de seksuele responscylus gebruikt kan worden om seksuele problematiek te verhelderen;
 • uitleggen hoe het biopsychosociaal model gebruikt kan worden om alle aspecten die van invloed kunnen zijn op het seksuele probleem in kaart te brengen;
 • de hoofddiagnoses zoals gecategoriseerd door LOPS benoemen;
 • seksuele disfuncties zoals gecategoriseerd in de DSM-5 benoemen;
 • aanmeldklachten herkennen die passen bij problemen met seksueel verlangen, hyperseksualiteit, orgasme, seksuele pijn, seksuele ontevredenheid en genderidentiteit;
 • omschrijven wat het verschil is tussen normale variatie en problematisch seksueel gedrag;
 • omschrijven wat het verschil is tussen een parafilie en een parafiele stoornis;
 • reflecteren op de eigen waarden, normen en eventuele vooroordelen rondom seksuele problematiek;
 • benoemen hoe de categorisatie van seksuele problematiek in de DSM-5 relateert met de vergoeding van seksuele problematiek;
 • reflecteren op de rol die de hulpverlener speelt in de seksuele anamnese en wanneer doorverwezen kan worden voor verdere diagnostiek en behandeling;
 • benoemen hoe op de sociale kaart gezocht kan worden naar begeleidings- en behandelingsmogelijkheden;
 • benoemen dat samen beslissen het uitgangspunt vormt in de behandeling en begeleiding van seksuele problematiek.

Extra informatie

Dit leertraject is onderdeel van de leerlijn 'Seksualiteit'. Wil je weten welke leerproducten er nog meer bij dit thema horen, kijk dan in het Thema-overzicht Seksualiteit.

Dit product is medegefinancierd door Akwa GGZ en gratis beschikbaar voor iedereen.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Arts
 • Ervaringsdeskundige
 • GZ psycholoog
 • Maatschappelijk werkende
 • POH GGZ
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Systeemtherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

hbo, hbo+ master, wo

1,5 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

SekPro_LT_0344

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap