Motiverende gespreksvoering bij cliënten met een LVB (leertraject)

GGZ Ecademy heeft rond het thema Motiverende gespreksvoering bij cliënten met een LVB twee leerproducten een ontwikkeld: een leertraject en werkplekondersteuning.


Het leertraject dient als scholing, waarbij de vaardigheden kunnen worden eigen gemaakt rond MGV bij de specifieke doelgroep van mensen met een lichtverstandelijke beperking.

Leerdoelen

 • De deelnemer kent de aandachtspunten voor motiverende gespreksvoering bij mensen met een LVB;
 • De deelnemer heeft kennis van de manier waarop MGV-technieken gebruikt kunnen worden bij mensen met een LVB;
 • De deelnemer heeft kennis van de MGV-spirit en hoe deze bij mensen met een LVB vorm te geven.
 • De deelnemers weet hoe hij iemand met een LVB door De processen van verandering kan begeleiden.

Extra informatie

Dit leertraject bestaat uit twee aanvullende casussen voor de leertrajecten Motiverende gespreksvoering. Deze casussen gaan specifiek in op de elementen van motiverende gespreksvoering die van belang zijn voor hulpverleners van Licht Verstandelijk Beperkten (LVB). Aan het eind van het leertraject wordt de deelnemer getoetst en is er de mogelijkheid om accreditatiepunten te behalen.


Naast casuïstiek bevat het leertraject 9 uitgebreide praktijkopdrachten die ingaan op alle elementen van motiverende gespreksvoering.

Doelgroep

 • Agogen
 • Artsen
 • Psychiaters
 • Psychologen
 • Psychotherapeuten
 • Verpleegkundig specialisten
 • Verpleegkundigen

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, WO

2 uur (+ 4,5 uur praktijkopdrachten)

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2
 • Registerplein Vervallen
 • LV-POH-GGZ Vervallen

MGVLVB_LT_0082

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap