Omgaan met agressie binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Dit leertraject richt zich op medewerkers binnen de federatie opvang. Ze werken grotendeels ambulant met een doelgroep die agressief gedrag kan vertonen. De hulpverlener leert in dit leertraject hoe zijn eigen ideeën en overtuigingen invloed kunnen hebben op de cliënt. Hij leert agressief gedrag vroegtijdig te signaleren en hierop te anticiperen. Ook leert hij te handelen bij agressief gedrag.

Leerdoelen

Na afronding van dit traject weet de professional werkzaam in de maatschappelijke opvang/berschermd wonen:

 • Wat agressie is;
 • Waar agressie vandaan kan komen;
 • Welke manieren er zijn om om te gaan met agressie bij een cliënt;
 • Hoe hij met een cliënt in gesprek kan gaan over agressie;
 • Hoe hij met een cliënt afspraken kan maken rondom agressie.
 • Welke factoren een invloed kunnen spelen bij het ontstaan van agressie;
 • Hoe hij veiligheid kan beheersen binnen de context waar hij werkt;
 • Hoe hij dient te handelen na afloop van een agressie incident;
 • Hoe hij agressief gedrag tijdig kan signaleren en hierop in kan spelen;
 • Hoe kan omgaan met agressie binnen maatschappelijke opvang/beschermd wonen; (minder veiligheidsbarrières en geen separatie);
 • Hoe relationele veiligheid kan helpen in het voorkomen van probleemgedrag;
 • Hoe ethische aspecten (moreel beraad) en eigen vooroordelen invloed kunnen hebben op agressie;
 • Hoe hij krachtgericht kan werken.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit medewerkers die werkzaam zijn in de maatschappelijke opvang/beschermd wonen. De medewerkers kunnen een diverse opleidingsachtergrond hebben.

 • Agogen
 • Maatschappelijk werkers
 • Woonbegeleiders

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

MBO 3/4

1,5 uur

 • Registerplein 1,5

ForFOA_LT_0174

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap