POH-GGZ rol en positionering

De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het onderzoeken van een psychische of psychiatrische klacht. Hij stelt de mogelijke behandeling vast en verleent verdere begeleiding. Hieronder vallen o.a. consulten, huisbezoeken, telefonische consulten en e- healthbegeleiding. De POH-GGZ werkt altijd voor en onder de begeleiding van de huisarts. In dit leertraject leert de POH-GGZ meer over het invullen van deze taken.

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject:

 • Is de cursist zich bewust van z’n rol als POH-GGZ;
 • Heeft de cursist kennis van de reikwijdte van zijn eigen deskundigheidsgebied, de deskundigheid van artsen en andere disciplines en organisaties;
 • Weet de cursist hoe hij weloverwogen beslissingen kan nemen binnen de grenzen van zijn werk;
 • Kan de cursist genomen professionele beslissingen beargumenteerd verwoorden richting belanghebbenden;
 • Kan de cursist de huisarts adviseren over verwijzing van een patiënt naar andere hulpverleners.

Extra informatie

Voorwaarden: De deelnemer heeft de basisopleiding POH-GGZ reeds afgerond. De deelnemer is in staat de wet- en regelgeving omtrent informatieoverdracht na te leven.

Doelgroep

Praktijkondersteuners voor de ggz (POH-GGZ). Zij zijn werkzaam binnen de huisartsenzorg en richten zich op de ondersteuning, begeleiding kortdurende behandeling en zo nodig verwijzing van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosocialeproblematiek. De POH-GGZ hebben vaak een verschillende opleidingsachtergrond. Veel voorkomend zijn:

 • Maatschappelijk werkers
 • Orthopedagogen
 • POH GGZ
 • Psychologen
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverleners
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO

3 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

POHGGZ_LT_0099

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap