Psychofarmaca bij ouderen

Welkom in het leertraject ‘Psychofarmaca bij ouderen’. Ouderen reageren vaak anders op medicatie dan jongere mensen. Daarnaast slikken ouderen vaak meerdere soorten medicijnen. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van de effecten van medicatie op ouderen.

Dit leertraject is onderdeel van de leerlijn ‘Ouderen’ en het thema ‘Medicatie bij psychiatrische aandoeningen’. 

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject:

 • Weet de deelnemer welke risico’s er kunnen spelen bij psychofarmaca bij ouderen:
 • belangrijkste bijwerkingen en gevolgen daarvan per medicatiegroep (valincidentie, delier etc.);
 • verschillende uitwerkingen medicatie per cliënt (uniciteit);
 • interacties met andere (zelfzorg)medicatie (polyfarmacie) en wisselwerking met voeding;
 • mate van (geleidelijke) op- en afbouw;
 • veranderend metabolisme en de noodzaak om (aan leeftijd aangepaste) dosering toe te dienen (relatieve);
 • contra-indicaties voor het gebruik van sommige psychofarmaca (zoals lever- en nierfunctiestoornissen, hart- en vaatziekten).
 • Kan de deelnemer benoemen wat jouw rol binnen het medicatieproces van de oudere cliënt is: 
 • observeren en signaleren van risico's en bijwerkingen;
 • monitoring en alarmeren in contact met de arts/apotheker en doktersassistente;
 • voorlichting en informatieverstrekking ter bevordering van therapietrouw.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • GZ psycholoog
 • POH GGZ
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige
 • Verzorgende

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

mbo, hbo

1,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 1
 • LV-POH-GGZ 1
 • Registerplein 1,5
 • Verpleegkundig Specialisten Register 1

OudPsf_LT_0342

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap