Risicofactoren en beschermende factoren

In dit leertraject leert deelnemer het belang van het herkennen van risicofactoren en beschermende factoren. Hij leert hoe hij de risico’s kan herkennen en ernaar kan handelen, waarbij hij oog heeft voor de beschermende factoren. Daarbij leert hij vanuit de risicofactoren te komen tot concrete behandeldoelen.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject weet de forensisch professional:

 • Wat het belang is van risicofactoren en beschermende factoren;
 • Hoe hij oog heeft voor risicofactoren in het gedrag van de cliënt;
 • Hoe hij risico’s kan signaleren;
 • Hoe hij het beste kan handelen bij risico’s;
 • Dat risicofactoren gekoppeld kunnen worden aan concrete behandeldoelen.
 • Hoe hij tot beschermende factoren komt.
 • Hoe hij het gedrag van de cliënt kunt waarnemen en analyseren:
 • Dat op basis van waarnemen en analyseren van gedrag mogelijke risico’s voorspeld en verklaard kunnen worden;
 • Dat je vanuit waargenomen gedrag verschillende interventies kunt inzetten;
 • Dat je de functie en betekenis van het gedrag begrijpt;
 • Wat de relatie is met psychopathologie.
 • Hoe je een bijdrage kunt leveren aan een gezond leef- en werkklimaat;
 • Welke werkzame mechanismen spelen in een gezond leef- en werkklimaat.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor medewerkers binnen de forensische zorg (ambulant, gesloten, klinisch en open) die direct contact met cliënten hebben. Het is ook geschikt voor medewerkers binnen een instelling met cliënten waar het gedrag vraagt om een forensische benadering, eventueel zonder forensische titel. Veel voorkomende functies zijn:

 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Sociotherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige
 • Agoog
 • Begeleider
 • Ervaringsdeskundige

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

HBO, MBO 4

1,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2
 • Registerplein 1,5

ForRiB_LT_0180

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap