Somatiek en medicatie: Diabetes Mellitus

Kennis hebben van somatiek bij psychische aandoeningen is van groot belang voor professionals die werken met cliënten met een psychische aandoening. Dit leertraject gaat in op de aandoening Diabetes Mellitus in combinatie met psychische aandoeningen en waarop je dan extra moet letten.

Leerdoelen

  • De deelnemer weet waarom kennis over somatiek belangrijk is;
  • De deelnemer weet welke psychische verschijnselen kunnen optreden ten gevolge van ontregelde diabetes mellitus;
  • De deelnemer kan de kenmerken van hypoglykemie en hyperglykemie herkennen en onderscheiden;
  • De deelnemer weet wanneer hij moet gaan waarschuwen en er een deskundige bijhalen.

Doelgroep

Het is een verdiepend traject voor degenen die (eventueel) de basistrajecten binnen dit thema al hebben gevolgd.

  • Agogen

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

MBO

1 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

PsfDiM_LT_0129

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap