Thema-overzicht Herstel en Eigen regie

Jouw werk staat in het teken van herstel, vanuit het perspectief van jouw cliënten bezien. Als zorgverlener of ervaringsdeskundige heb je hierin een faciliterende rol. De cliënt heeft hierbij zoveel mogelijk eigen regie.

Hier vind je een overzicht van alle leerproducten die GGZ Ecademy heeft ontwikkeld rond Herstel en Eigen regie. 

Deze leerproducten zijn voor verschillende niveaus en doelgroepen:


In dit leertraject staan de interactie en dynamiek met de cliënt centraal en vooral (communicatieve) vaardigheden om met lastige interacties om te gaan.

In dit leertraject komen de meest recente (theoretische) inzichten over de herstelbeweging aan bod. Je luistert onder meer naar en Martijn Kole, die vanaf het begin betrokken is geweest bij de herstelbeweging in Nederland. Hij heeft aan de basis gestaan van Herstelvisie binnen Lister en is een van de boegbeelden in Nederland als het gaat om de inzet van ervaringsdeskundigheid. Hij vertelt over herstel en herstelondersteunende zorg. Daarnaast bekijk je interviews met professionals en ervaringsdeskundigen en ga je aan de slag met wat herstel voor jou persoonlijk betekent in jouw beroepspraktijk.De afzonderlijke onderdelen van dit leertraject worden telkens afgesloten met een korte toets.  

Let op: Herstel is een beweging die nog steeds in ontwikkeling is. Dat betekent ook dat de bestaande herstel-modules, die al weer zo’n vijf jaar meegaan, zijn verouderd. Het nieuwe leertraject Herstel zal in de loop van 2024 onze andere, bestaande producten vervangen. We raden je aan om dit nieuwe product in te zetten: zo werk je met de laatste kennis en inzichten rond herstel en herstelondersteunende zorg.


In dit leertraject ontdek je op welke manier empathisch denken en handelen bijdraagt aan het maken van verbinding. Verbinding, niet alleen met de cliënt maar ook met zichzelf, collega’s en andere betrokkenen in alle netwerken waarin de deelnemer zich beweegt.

Hoe besteed je aandacht aan ouderschap bij een cliënt? Wat is het belang hiervan voor zijn/haar kinderen? Waarom is dit noodzakelijk in het herstelproces van een cliënt? Dit leertraject geeft antwoord op deze vragen.

Herstelgericht werken betekent o.a. eigen regie voor je cliënt. Je beslist niet voor jouw cliënt, maar begeleid bij het nemen van beslissingen en het maken van keuzes op weg naar herstel In dit leertraject ga je aan de slag met het toepassen van Shared Decision Making en ontdek je hoe je dit toepast in de praktijk.

De volgende leertrajecten zijn verouderd en worden in de loop van 2024 vervangen door het hierboven genoemde nieuwe leertraject Herstel. Deze leertrajecten worden niet meer onderhouden of bijgewerkt.  

In dit leertraject leer je de uitgangspunten van herstel, vanuit het cliëntenperspectief. Dit leertraject confronteert je met je eigen handelen en je leert op een praktijkgerichte manier het belang van verschillende benaderingswijzen kennen.

Dit leertraject geeft inzicht in hoe jouw eigen attitude herstel ondersteunt of belemmerend kan werken. Aan de hand van casussen leer je je in het cliëntenperspectief te plaatsen en krijg je handvatten hoe je kunt bijdragen aan herstel.

Je leert wat herstel is en hoe je herstelondersteunend kunt werken, ook met inzet van ervaringsdeskundigheid.

In dit leertraject krijg je een introductie in de herstelondersteunde zorg. Visies verschillen per instelling en persoon, maar er zijn gemeenschappelijke uitgangspunten.

Leerdoelen

De leerdoelen staan beschreven op de pagina’s van de afzonderlijke leerproducten.

Doelgroep

De leerdoelen staan beschreven op de pagina’s van de afzonderlijke leerproducten.

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Dit product is niet geaccrediteerd

Her_0355

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap