Thema-overzicht Psychopa­thologie

Binnen het thema Psychopathologie valt een groot aantal basis- en verdiepingsleertrajecten die ingaan op stoornissen, het omgaan met mensen met een stoornis en het bewust worden van de eigen houding ten opzichte van mensen met een stoornis. Voor verschillende doelgroepen en contexten zijn geaccrediteerde leertrajecten gemaakt.

Hieronder een overzicht van alle leerproducten binnen dit thema:


Basisleertrajecten


Verdiepende leertrajecten


Leertrajecten voor specifieke doelgroepen


Andere leerproducten

Leerdoelen

De leerdoelen staan beschreven op de pagina’s van de afzonderlijke leerproducten.

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Dit product is niet geaccrediteerd

Ppa_0269

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap