Wondzorg

Handelingen in het kader van wondverzorging behoren (deels) tot de voorbehouden en risicovolle handelingen die een zorgprofessional alleen mag uitvoeren indien hij/zij daartoe bevoegd en bekwaam is. Voor wondverzorging wordt ondersteuning ontwikkeld om de handelingen te leren, te oefenen in een skillslabomgeving en te kunnen toepassen in de praktijk.

Leerdoelen

De zorgprofessional kan na afloop van het leertraject:

 • Uitleggen welke soorten wonden er zijn, van welke fasen van wondgenezing sprake is en welke factoren een wond (genezing) beïnvloeden (w.o. leefstijl, medicatie, voeding en roken);
 • De voorbereidende stappen uitvoeren voor het herkennen en indelen van wonden: het wondbeleid wordt bepaald door een expert in de organisatie.
 • Aangeven van welke specifieke wonden in de ggz sprake is:
 • Decubitus;
 • Ulcus cruris;
 • Diabetische voet;
 • Automutilatie (w.o. brandwonden);
 • Skin tear (bij ouderen);
 • Algemene wondverzorging uitvoeren;
 • Een verband wisselen;
 • Een wond spoelen;
 • Een wond tamponneren;
 • Een wondtampon verwijderen;
 • Hechtingen en agraves verwijderen;
 • Een wondkweek afnemen;
 • Compressief zwachtelen van het onderbeen;
 • Omgaan met specifieke praktijkcasussen in de ggz bij wondverzorging.

Extra informatie

Er zijn van dit leertraject twee varianten: eentje waarbij deelnemers onderling kunnen discussiëren en eentje waarbij dat niet kan. De versie zónder discussie is te herkennen aan (s) aan het eind van de productcode.

Doelgroep

Professionals in de zorg die bevoegd zijn om wondverzorging toe te passen, hebben deze bevoegdheid gekregen in hun opleiding. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de professionals om bekwaam te zijn en te blijven om deze voorbehouden handelingen te kunnen (blijven) uitvoeren.

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Arts
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige
 • Verzorgende

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, wo

2,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 3

VBHWoZ_LT_0064

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap