Webinar Uitbreiding Forensische leerlijn

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) heeft, in samenwerking met GGZ Ecademy en met medewerking van diverse professionals, lectoren en hoogleraren uit het forensische werkveld, de Forensische leerlijn ontwikkeld. De leerlijn biedt deskundigheidsbevordering en specialistische kennis -gebaseerd op de laatste ontwikkelingen- voor beginnende en ervaren professionals uit het gehele forensische werkveld en bestaat uit meer dan 20 modules.

De leerlijn is ontwikkeld voor professionals in het gehele werkveld, van klinische-, ambulante- tot begeleidingsinstellingen. Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht met het beroepsonderwijs. Een adviesraad bestaand uit een brede afvaardiging uit het hele forensische werkveld en verschillende opleidingsinstituten heeft gezamenlijk de uitgangspunten en inhoudelijke focus bepaald.

De modules in de Forensische zorg voorzien in de benodigde basiskennis voor het werken in de forensische zorg.

De thema’s in Forensische Leerlijn zijn:

  • Forensisch werk- en leefklimaat
  • Risicotaxatie en -management;
  • Psychopathologie en delictrisico;
  • Ketensamenwerking
  • Wet- en regelgeving

Meer informatie over de thema’s met toelichting bij de modules vind je in het themaoverzicht.

Webinar Uitbreiding Forensische leerlijn

Op 17 september 2020 (16.00 uur!) wordt de leerlijn verder uitgebreid met 8 nieuwe modules. Diverse redactieraadleden die hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de module, waaronder Eric Blaauw, Petra Schaftenaar en Michiel van der Wolf lichten in een webinar hun bijdrage aan de leerlijn toe.

De inschrijving voor het webinar is inmiddels gesloten, maar wil je graag weten hoe jij de nieuwe modules uit de Forensische leerlijn kunt volgen? Meld je dan aan voor de algemene nieuwsbrief van GGZ Ecademy en we informeren je binnenkort hoe jij de modules kunt volgen. Of schrijf je in voor de nieuwsbrief bij www.forensischeleerlijn.nl. Wil je nu al aan de slag met de bestaande modules? Bekijk dan het themaoverzicht en volg de stappen om je aan te melden.

Werk of studeer je bij een van onze leden, informeer dan rechtstreeks bij jouw organisatie hoe jij toegang kunt krijgen.

Gratis te volgen modules Forensische leerlijn

De basis van de leerlijn is mede tot stand gekomen door financiering van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). Hierdoor is het mogelijk om de leerlijn voor iedereen gratis beschikbaar te stellen.

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap