GGZ Ecademy en Develhub werken samen
aan verbinden en leren  

In mei 2024 is GGZ Ecademy een samenwerking aangegaan met Develhub, een onafhankelijk platform dat zich richt op het verbinden en professionaliseren van iedereen die zich structureel bezighoudt met het leren en ontwikkelen van individuen, teams en organisaties. Deze samenwerking, die in eerste instantie voor de duur van een jaar is aangegaan, is ontstaan uit de wens van onze leden om deel te kunnen nemen aan een dergelijk netwerk. Met het partnerschap maken we de kennis binnen het Develhub-netwerk toegankelijk voor onze leden.

Develhub heeft als doel L&D-professionals bewust te maken van wat ze nog niet weten en hen te stimuleren om eigen verantwoordelijkheid te nemen in hun leerproces. En om L&D-professionals over de assen van informal learning en social learning nog beter te maken in waar ze al goed in zijn. De missie van Develhub is om samen te leren vanuit verschillende perspectieven. Net als onze vereniging, werken ze op basis van vertrouwen.

Voordelen van de samenwerking

Onze samenwerking met Develhub biedt leden van GGZ Ecademy de volgende voordelen:

  • Kennisuitwisseling: Door aansluiting bij Develhub kunnen onze leden kennis maken met L&D professionals uit andere sectoren, zoals politie, zorgverzekeraars en gemeenten, waarmee ze in de keten samenwerken.
  • Evenementen: Leden van GGZ Ecademy mogen deelnemen aan evenementen georganiseerd door Develhub en krijgen korting op evenementen van derden binnen het L&D-vakgebied.
  • HUB’s: Develhub heeft diverse HUB’s op basis van thema, leeftijd of regio waarbij onze leden kunnen aansluiten.
  • Toegang tot vakliteratuur: Via Develhub krijgen we toegang tot alle digitale vakbladen en artikelen op www.professioneelbegeleiden.nl.
  • Actuele trends en ontwikkelingen: De activiteiten van Develhub helpen ons op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van leren en ontwikkelen. Bovendien gaat Develhub meedenken over welke onderwerpen interessant zijn voor kennisdeling binnen GGZ Ecademy.

GGZ Ecademy draagt op haar beurt ook bij aan het netwerk van Develhub, bijvoorbeeld door als partner een bijdrage te leveren aan het Develhub Jaarcongres in 2025.

Deze samenwerking benadrukt onze gedeelde waarden en de voordelen van samenwerking om gezamenlijk verder kennis te delen en te leren.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karen Meijs via karen@ggzecademy.nl.

Deel dit artikel: linkedin

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, congressen, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap