Blaaskatheter

In dit leertraject leer je over wat katheteriseren inhoudt, welke vormen van katheteriseren er zijn en hoe je iedere vorm van katheteriseren moet toepassen, bij mannen en bij vrouwen. Katheteriseren is een vaardigheid die je zorgvuldig en adequaat moet uitvoeren, waarbij je (samen met je cliënt) alert moet zijn op complicaties. Hygiënisch werken en het voorkomen van infecties is bij katheteriseren erg belangrijk, net als het welbevinden van je cliënt. Kortom: in dit leertraject krijg je informatie over hoe je katheteriseert, leer je alert te zijn op complicaties en krijg je tips om het welbevinden van je cliënt te helpen vergroten. Je doorloopt alle stappen om katheteriseren van voorbereiding tot afronding op een goede manier toe te passen bij een volwassen cliënt.

Leerdoelen

Na het volgen van dit leertraject kun je:

 • De voorbereidende stappen uitvoeren (raadplegen dossier, bepalen specifieke situatie van de cliënt, voorlichting aan de cliënt);
 • Een blaasscan maken met de Bladderscan;
 • Een verblijfskatheter inbrengen met een collega;
 • Een verblijfskatheter verzorgen;
 • De balloninhoud van de verblijfskatheter controleren;
 • Omgaan met mogelijke complicaties en bijbehorende maatregelen bij een verblijfskatheter;
 • Een verblijfskatheter verwijderen;
 • Intermitterend katheteriseren;
 • Omgaan met mogelijke complicaties en bijbehorende maatregelen bij intermitterend katheteriseren;
 • De insteekopening van een suprapubische katheter verzorgen;
 • Een suprapubische katheter verwisselen met een collega;
 • Omgaan met mogelijke complicaties en bijbehorende maatregelen bij een suprapubische katheter;
 • Een urineopvangzak legen en verwisselen;
 • Blaasspoelen.

Doelgroep

Professionals in de zorg die bevoegd zijn om een katheter in te brengen, hebben deze bevoegdheid gekregen in hun opleiding. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de professionals om bekwaam te zijn en te blijven om deze voorbehouden handelingen te kunnen (blijven) uitvoeren.

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige
 • Arts
 • Psychiater

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, wo

3 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 3

VBHKat_LT_0063

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap