Diagnostiek en behandeling bij opiaatverslaafden met chronische pijn

In dit leertraject maak je kennis met een cliëntengroep die problematisch gebruik maakt van opioïde medicatie bij chronische pijn. Je leert welke aspecten een rol spelen bij dit complexe probleem. Daarnaast krijg je je concrete handvatten aangereikt, die je helpen de zorg voor deze cliëntengroep zo goed mogelijk uit te voeren.

Het leertraject is in eerste instantie bedoeld voor behandelaren in de verslavingszorg die met deze cliëntengroep te maken krijgen. Daarnaast is het geschikt voor andere betrokkenen, zoals huisartsen, praktijkondersteuners, anesthesiologen en medewerkers van ALK (aanhoudende lichamelijke klachten)- afdelingen. 

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject kan de deelnemer:

 • uitleggen wat belangrijke (epidemiologische en contextuele) kenmerken zijn van deze cliëntengroep.
 • uitleggen hoe chronische pijn en problematisch gebruik van opioïde medicatie elkaar beïnvloeden en welke impact beiden hebben op het leven van een cliënt.
 • uitleggen welke stappen hij samen met de cliënt doorloopt om zijn problematiek in kaart te brengen en welke tools hij daarbij kan gebruiken.
 • uitleggen uit welke onderdelen een behandeltraject bestaat en hoe deze de cliënt ondersteunen in zijn herstel.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Arts
 • Ervaringsdeskundige
 • GZ psycholoog
 • Klinisch psycholoog
 • POH GGZ
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige
 • Verslavingsarts
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant: 

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

mbo 4, hbo, hbo+ master, wo

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • LV-POH-GGZ 2
 • Registerplein 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 2
 • SKJ 2

OpiChP_LT_0297

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap