Dubbele diagnose verslavingsinstellingen

Een cliënt kan zowel een verslaving als een andere psychiatrische stoornis hebben. In dit leertraject leer jij omgaan met een cliënt met een dubbele diagnose.

Leerdoelen

Het belangrijkste leerdoel van de module betreft gedragsverandering. Het kunnen kiezen uit verschillende gedragingen in de interactie met de cliënt draagt hier bijvoorbeeld aan bij.

De leerdoelen van deze module zijn:

  • Het alert zijn op dubbele diagnose (psychiatrie/verslaving) bij elke cliënt;
  • Weten dat dubbele diagnose geïntegreerd aangepakt dient te worden (en hiernaar handelen);
  • Begrijpen wat er gebeurt bij een cliënt met dubbele diagnose.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

  • Agoog
  • Begeleider
  • Verpleegkundige
  • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, mbo

3 uur

  • Kwaliteitsregister V&VN 3
  • Registerplein 3
  • Verpleegkundig Specialisten Register 3

DuDiVZ_LT_0080

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap