Forensische zorg binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Je leert wat krachtgericht werken met cliënten met een forensische titel van jou als begeleider vraagt aan de hand van vijf fases in de begeleiding. Je ontdekt wat in elke fase belangrijke aandachtspunten zijn en wat jouw rol is in de begeleiding. 

Leerdoelen

Na het volgen van dit leertraject: 

  • Benoem je de vijf fases in de begeleiding van je cliënt en past deze toe in je dagelijkse praktijk;
  • Leg je uit wat herstelondersteunend werken inhoudt en reflecteert je op wat dit betekent voor jouw rol in de begeleiding van cliënten;
  • Leg je uit hoe en wanneer je netwerkpartners kunt betrekken en reflecteer je op wat dit betekent in jouw praktijk;
  • Benoem je risicofactoren en beschermende factoren en leg je uit hoe je deze kunt monitoren;
  • Reflecteer je op jouw eigen rol en op de samenwerking binnen jouw team in de begeleiding van cliënten

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals die werken met forensische cliënten. Veelvoorkomende opleidingsachtergronden zijn: 

  • Agoog
  • Begeleider
  • Maatschappelijk werkende
  • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

mbo 3/4

3 uur

  • Registerplein 3

ForMyO_LT_0199

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap