Geschiedenis van de psychiatrie

In dit leertraject geeft hoogleraar Joost Vijselaar een college over de geschiedenis van de psychiatrie.

Leerdoelen

Na dit leertraject weet je:

 • Wat de positie en het beeld van mensen met psychische aandoeningen is sinds 1400;
 • Welke invloed en betekenis de maatschappij en de wetenschap hierbij heeft;
 • Hoe men geestesziekte definieert, behandelt en een plaats geeft in de maatschappij door de jaren heen;
 • Hoe intramurale instellingen ontstonden en verdwenen;
 • Hoe het beroep van psychiater, psychiatrisch verpleegkundige en sociotherapeut ontstond;
 • Welke psychische, biologische, sociale en transcendente elementen binnen de psychiatrie bestaan en hoe ze zich tot elkaar verhouden, in de opeenvolgende tijdvakken;
 • Welke invloed belangrijke denkers, artsen, stelsels hebben en ‘de tijdgeest’ (filosofie, emancipatie, modernisering, democratisering, economische crises);
 • Wat de invloed is van de geschiedenis op jouw eigen (toekomstige) werkveld.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor:

 • arts-assistenten psychiatrie in opleiding;
 • studenten;
 • professionals binnen instanties verbonden aan de ggz zoals politie, gemeentes, ziekenhuizen, etc.

Daarnaast is het bestemd voor alle professionals in de ggz, zoals:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

mbo 4, mbo 3/4

3 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 3
 • Registerplein 3

GesPsy_LT_0201

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap