LVB en verslaving

Dit leertraject richt zich op professionals die te maken hebben met cliënten met een LVB en problematisch middelengebruik. Wat zijn belangrijke implicaties voor de behandeling en hoe kun je samen met andere ketenpartners zorgen voor een goede behandeling?

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject weet de deelnemer:

 • de karakteristieke kenmerken van cliënten met een LVB en problematisch middelengebruik te herkennen en dit te vertalen naar wat dit vergt in behandeling en bejegening;
 • hoe een goede basis te creëren tijdens de intake om een cliënt met een LVB zo veel mogelijk te committeren aan de behandeling van middelengebruik;
 • hoe overschatting te voorkomen door aan te sluiten op het sociaal-emotioneel niveau en daarmee op wat iemand kan en niet kan;
 • hoe ondersteunend te handelen wanneer de cliënt met een LVB gebruikt heeft;
 • hoe samengewerkt kan worden met het steunsysteem, de vertrouwenspersoon en de keten ter ondersteuning van de cliënt met een LVB.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • POH GGZ
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, hbo+ master

3 uur (4 uur inclusief facultatieve opdrachten)

 • Kwaliteitsregister V&VN 4
 • LV-POH-GGZ 4
 • Verpleegkundig Specialisten Register 4
 • Registerplein 4

LVBVer_LT_0212

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap