LVB: handen uit de mouwen

In dit leertraject maak je een verdiepingsslag naar vroegherkenning van LVB, wat zijn de eerste signalen en wat doe je dan? Je leert over screeningsinstrumenten en mogelijkheden om door te verwijzen voor diagnostiek en het bespreken van deze mogelijkheden met de jeugdige en de ouders. Ook komt aan bod wat je als professionals kunt aanpassen in je taalgebruik en houding. Zo kun je bijvoorbeeld moeilijke en abstracte woorden zoveel mogelijk vervangen door eenvoudige woorden en concrete voorbeelden.

Leerdoelen

Na het doorlopen van dit leertraject weet de deelnemer:

 • wat tijdige herkenning van een LVB is;
 • wat het belang is van screeningsinstrumenten en welke in te zetten zijn;
 • wat diagnostisch onderzoek is en hoe je doorverwijst naar een bevoegd diagnosticus;
 • hoe het gesprek aan te gaan met de ouder(s) van een kind met een LVB over screening en diagnostiek;
 • hoe passende ondersteuning te bieden, thuis en in de klas.
 • De deelnemer heeft tips opgedaan voor communicatievaardigheden: houding en bejegening;
 • De deelnemer heeft handvatten paraat voor onderwijsprofessionals in het onderwijs om te kunnen screenen op LVB-functioneren. 

Extra informatie

Dit product is gratis beschikbaar voor iedereen.


Overige producten rond LVB

'Ogen open voor LVB' is de eerste van een reeks leertrajecten van Landelijk Kenniscentrum LVB met toegankelijke kennis over een LVB. De andere leertrajecten uit deze reeks zijn:

 

Wil je weten welke leerproducten GGZ Ecademy nog meer aanbiedt rond het onderwerp LVB? Bekijk hier het Thema-overzicht LVB.

 

Accreditatie

Dit leertraject is geaccrediteerd voor SKJ (2.20 punten) en Registerplein (2 punten). Heb je een voldoende behaald voor de toets en wil je in aanmerking komen voor accreditatiepunten, stuur dan het certificaat naar het Landelijk Kenniscentrum LVB via info@kenniscentrumlvb.nl. Zij sturen een document retour waarmee je de punten zelf aan kunt vragen.

Doelgroep

Dit leertraject is ontwikkeld voor iedereen die beroepsmatig in aanraking komt met jeugdigen of jongvolwassenen met een (vermoedelijke) LVB, zoals:

 • Cliëntondersteuner
 • Psychodiagnostisch werker
 • Aandachtsfunctionaris
 • Agoog
 • Begeleider
 • Maatschappelijk werkende
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Arts
 • Verslavingsarts
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige
 • Verpleegkundig specialist

Zorgstandaard

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

mbo, hbo, hbo+ master, wo

1,5 uur

 • SKJ 2.20
 • Registerplein 2

LVBHuM_LT_0363

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap