Omgaan met agressie

Agressie is veelvoorkomend binnen de forensische zorg. Wat het precies is en hoe hiermee dient te worden omgegaan, wordt in dit verdiepingstraject besproken. Ook wordt belicht waardoor agressie kan ontstaan zodat het wordt herkend en hier juist en tijdig op geanticipeerd kan worden.

Leerdoelen

Na afronding van het leertraject is de forensisch professional bekend met:

 • Wat agressie is;
 • Waar agressie vandaan kan komen;
 • Welke manieren er zijn om met agressie om te gaan;
 • Hoe je met een cliënt in gesprek kan gaan over agressie;
 • Welke factoren van invloed kunnen zijn bij het ontstaan van agressie;
 • Hoe je dient te handelen na afloop van een agressie-incident.
 • Hoe je het gedrag van de cliënt kunt waarnemen en analyseren.
 • Dat het waarnemen en analyseren van gedrag mogelijke risico's kan voorspellen en verklaren;
 • Dat je vanuit waargenomen gedrag verschillende interventies kunt inzetten;
 • Dat je de functie en betekenis van het gedrag begrijpt;
 • Wat de relatie is met psychopathologie.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals die werken met forensische cliënten. Veelvoorkomende opleidingsachtergronden zijn: 

 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Sociotherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige
 • Ervaringsdeskundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

hbo, mbo, wo

1 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 1
 • Verpleegkundig Specialisten Register 1
 • Registerplein 1
 • SKJ 1,25

ForAgr_LT_0170

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap