Omgaan met cliënten met een LVB in een forensisch kader

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een beperking die gedurende de eerste levensjaren ontstaat. Volgens de DSM-V (2013) komt de LVB tot uiting in beperkingen in intellectuele functies (zoals redenering, probleemoplossing, planning), beperkingen in adaptief functioneren (vaak resulterend in niet voldoen aan ontwikkelingsnormen en/of sociaal-culturele normen voor persoonlijke onafhankelijkheid en sociale verantwoordelijkheid) en is die ontstaan voor het 18e levensjaar.

Cliënten met een LVB in de strafrechtketen komt vaak voor. Dit terwijl het herkennen van een LVB of kennis over toespitsen van de behandeling op iemand met een LVB niet gemeengoed is. Dit geeft het belang aan om specifiek naar deze doelgroep te kijken (Kaal, Overvest & Boertjes, 2017). Als hulpverlener is het van belang te weten wat een LVB inhoudt, hoe je deze kunt herkennen en hoe je de behandeling en bejegening ondersteunend aan de LVB kunt organiseren.

Leerdoelen

Hoofdleerdoel:

De professional is in staat om een LVB bij een cliënt in de forensische setting te herkennen en heeft handvatten hoe de bejegening en behandeling hierop aangepast dient te worden. Dit om het effect van de behandeling te vergroten en zo bij te dragen aan het verkleinen van de kans op recidive.

Subleerdoelen:

De professional :

 • is zich ervan bewust dat een licht verstandelijke beperking veel voorkomt onder cliënten in de forensische zorg;
 • weet dat LVB in de forensische zorg vaak in combinatie met andere psychiatrische problematiek voorkomt;
 • weet wat uitingsvormen van een licht verstandelijke beperking zijn en heeft handvatten om deze te herkennen;
 • heeft zicht op mogelijke consequenties wanneer LVB problematiek niet wordt onderkend;
 • kan LVB problematiek en de behandeling van cliënten met een LVB zien in het licht van het RNR-model;
 • weet welke mogelijkheden er zijn voor screening en diagnostiek bij een cliënt waarbij je een LVB vermoedt;
 • heeft handvatten hoe de behandeling, risicotaxatie en bejegening beter aan te laten sluiten op een cliënt met een LVB.

Extra informatie

Dit product is een gratis product uit de Forensische Leerlijn. Klik hier om te kijken hoe je toegang krijgt.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals die werken met forensische cliënten. Veelvoorkomende opleidingsachtergronden zijn: 

 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Sociotherapeut
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundige
 • Ervaringsdeskundige
 • Jeugdhulpverlener

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

Gratis

hbo, hbo+ master, wo

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register Vervallen
 • Registerplein 2
 • SKJ 2

ForLVB_LT_0223

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap