Seksespecifieke hulpverlening

In deze module maak je kennis met de uitgangspunten van seksespecifieke hulpverlening en krijg je handvatten aangereikt om deze te vertalen in de hulpverlening. In de module komt aan de orde op welke wijze de sekse van de cliënt en de sekse van de hulpverlener van invloed zijn op de kwaliteit van de hulpverlening.

Leerdoelen

Na afloop van dit leertraject heeft de deelnemer:

  • Kennis over de uitgangspunten van seksespecifieke hulpverlening.
  • Weet hij hoe je deze uitgangspunten kunt vertalen naar de praktijk.

Extra informatie

Deze e-learning module is ontwikkeld door GGZ Altrecht en GGzE.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

  • Agoog
  • Begeleider
  • Maatschappelijk werkende
  • Vaktherapeut
  • Verpleegkundig specialist
  • Verpleegkundige

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, mbo 3/4

2 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

SeSpHv_LT_0069

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap