Shared Decision Making

In dit leertraject ga je aan de slag met het toepassen van Shared Decision Making en ontdek je hoe je dit toepast in de praktijk. Dit is een basisleertraject dat onderdeel is van het thema ‘Eigen regie’. 

Leerdoelen

Hoofdleerdoel: 

De deelnemer is in staat om de relevantie van Shared Decision Making (SDM) te beoordelen en kan SDM uitvoeren in de praktijk. 

Subleerdoelen: 

 • De deelnemer kan omschrijven wat Shared Decision Making is en hoe hij de stappen van SDM kan toepassen in zijn werk. 
 • De deelnemer kan beschrijven welke principes van SDM zij op dit moment wel toepast en welke principes niet. 
 • De deelnemer kan reflecteren op zijn eigen wijze van hulpverlenen met betrekking tot Shared Decision Making. 
 • De deelnemer is bewust van eigen aannames en behoeftes die mogelijk in de weg staan van Shared Decision Making. 
 • De deelnemer kan zich bij de besluitvorming afstemmen op de individuele (on)mogelijkheden en omstandigheden van de cliënt of het cliëntsysteem.   
 • De deelnemer kan voor de cliënt relevante informatie uit diens verleden in het kader van Shared Decision Making uitvragen. 
 • De deelnemer kan de betekenis van de begrippen gelijkheid en gelijkwaardigheid in relatie tot Shared Decision Making uitleggen. 
 • De deelnemer kan uitleggen op welke wijze en wanneer de naasten uit het systeem van de cliënt betrokken worden bij het proces van Shared Decision Making. 

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • GZ psycholoog
 • POH GGZ
 • Psychiater
 • Vaktherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

mbo, hbo, hbo+ master, wo

2,5 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Verpleegkundig Specialisten Register 3
 • LV-POH-GGZ 2
 • Registerplein 3

ShDeMa_LT_0214

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap