5-stappenmethode

De 5-stappenmethode richt zich op het reduceren van stress bij naasten van mensen met een verslavingsprobleem. Na een introductie op de methode ga je in twee casussen aan de slag met de 5 stappen.

Dit leertraject is gemaakt in opdracht van Verslavingskunde Nederland en wijkt daardoor af van de opzet van leertrajecten die ontwikkeld zijn door GGZ Ecademy. Er is geen toets en de opbouw en vormgeving is anders dan die van andere leertrajecten.

Leerdoelen

Na dit leertraject: 

 • weet de deelnemer hoe hij 5-stappenmethode in kan zetten in sessies, zodat hij naasten van mensen met verslavingsproblemen kan helpen.
 • kan de deelnemer benoemen dat het doel van de 5-stappenmethode is om naasten van mensen met verslavingsproblemen te helpen met behulp van het Stress, Strain, Information, Coping Support model (SSICS).  
 • kan de deelnemer benoemen dat het SSICS-model in kaart brengt:
 • op welke wijze naasten stress en lasten ervaren; 
 • wat de oorsprong van deze klachten is;  
 • over welke informatie naasten beschikken;  
 • hoe naasten op de situatie reageren; 
 • en de mate van steun die zij ontvangen. 
 • kan de deelnemer benoemen dat de kracht van de 5-stappenmethode is dat:
 • naasten, hun situatie en dagelijkse ervaringen centraal staan;
 • en dat naasten met gerichte kennis, ondersteuning en gedragsalternatieven hun stress kunnen reduceren;
 • kan de deelnemer benoemen dat de 5-stappenmethode op basis van het SSICS-model en jarenlang onderzoek door AFInet ontwikkeld is, met de visie dat naasten zelfbewuste afwegingen kunnen maken in de manier waarop ze reageren op hun situatie.  
 • kan de deelnemer opsommen uit welke vijf stappen de methode bestaat: 
 • Stap 1: luisteren, geruststellen en zorgen verkennen;  
 • Stap 2: Geef relevante, specifieke, gerichte informatie (over zowel middelen als over andere relevante onderwerpen); 
 • Stap 3: Verkennen van omgaan met de situatie; 
 • Stap 4: Bespreek sociale ondersteuning en communicatie; 
 • Stap 5: Bespreek en verken aanvullende behoeften (kan gaan over middelen en/of andere relevante kwesties). 

Extra informatie

Dit leertraject is zelfstandig te volgen, maar is een onderdeel van een groter programma. Na het doorlopen van het gehele programma zijn hulpverleners officieel geaccrediteerd.  

 

Het gehele programma bestaat uit: 

 • E-learningmodule 
 • Follow-up training 
 • Assessmenttraject 

 

Door de e-learningmodule, follow-up training en het assesmenttraject ontstaat de 5-step Method Learning Journey. Na doorlopen van de volledige Learning Journey mag een hulpverlener de interventie uitvoeren. 

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Preventiemedewerker
 • Gezondheidstherapeut
 • Psycholoog
 • Verpleegkundige
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Maatschappelijk werkende

Zorgstandaard

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, hbo+ master, wo

1 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 1
 • Registerplein 1

FiveSt_LT_0314

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap