Verzamelproblematiek

Verzamelproblematiek krijgt steeds meer aandacht binnen de ggz. Kennis over dit onderwerp is nog geen gemeengoed en behandeling is complex, omdat de cliënt vaak geen noodzaak ervaart om hulp te zoeken. In dit leertraject leer je wat er bekend is over dit thema, hoe je cliënten met verzamelproblematiek kunt begeleiden en hoe je samenwerkingen met bijvoorbeeld de gemeente in kaart kunt brengen.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject kan de deelnemer:

 • benoemen welke objectieve kenmerken van de woonsituatie van de cliënt kunnen duiden op verzamelproblematiek;
 • veelvoorkomende oorzaken en comorbiditeit van verzamelproblematiek benoemen;
 • benoemen welke tools gebruikt kunnen worden tijdens de begeleiding van een cliënt met verzamelproblematiek;
 • benoemen hoe een cliënt met verzamelproblematiek gemotiveerd kan worden tot gedragsverandering;
 • benoemen wat de begeleidings-, behandel-, en nazorgmogelijkheden zijn voor cliënten met verzamelproblematiek;
 • benoemen welke praktische opruimstrategieën ingezet kunnen worden bij de begeleiding van een cliënt met verzamelproblematiek;
 • benoemen welke deskundigen of organisaties betrokken kunnen zijn bij de begeleiding en behandeling van een persoon met verzamelproblematiek.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Voor dit leertraject zijn de volgende kwaliteitsstandaarden relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

mbo, hbo, hbo+ master

2 uur

 • Registerplein 2
 • Kwaliteitsregister V&VN 2

PpatHD_LT_0302

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap