GGZ Ecademy

Partners

GGZ Ecademy werkt zowel op technisch als inhoudelijk gebied met een aantal partners samen. Inmiddels zijn er met deze partners meer dan 150 leerproducten ontwikkeld en maken leden gebruik van een innovatief online leerplatform.

Goudvisie

“Hallo wij zijn Goudvisie!" De expertises van Goudvisie reiken van organisatieadvies en verandermanagement tot aan blended learning en serious gaming. Hoe gevarieerd de expertises en leeroplossingen ook mogen zijn, iedereen in de organisatie wordt blij van één ding: maximale ruimte creëren voor groei en bevlogenheid. Ruimte voor het goud in ieder individu.

Goudvisie ontwikkelt en ontwerpt samen met de leden van GGZ Ecademy leerproducten en is partner bij het innoveren van de leerproducten.

Het Instituut voor Veiligheid & Milieu

"Het Instituut voor Veiligheid & Milieu (IVM) is specialist in arbeidsveiligheid, brandveiligheid, bedrijfshulpverlening en crisismanagement en helpt organisaties en hun medewerkers veiliger te werken."

De leden van GGZ Ecademy gebruiken de e-learningmodule BHV van IVM bij de BHV-trainingen.

Het Trimbos-instituut

"Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving en zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten."

Op verzoek van GGZ Ecademy onwikkelde het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction van Trimbos een trainersinstructie als klassikaal vervolg op de e-learning Infectieziekten in de GGZ.

inBrain

"inBrain ontwikkelt e-learning, app’s, animaties, infographics, video’s en vele andere oplossingen die altijd iets met leren te maken hebben."

inBrain is partner van GGZ Ecademy in advies, ontwerp en ontwikkeling van (online) leeroplossingen.

Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

"Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is een stichting en zet zich in voor de verbetering van de betaalbaarheid, de kwaliteit en de veiligheid van de geneesmiddelenvoorziening in Nederland."

In samenwerking met GGZ Ecademy ontwikkelt IVM cursussen en effectieve oplossingen om de medicatieveiligheid in ggz-instellingen te verbeteren.

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

"Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een landelijke netwerkorganisatie die garant staat voor de kennispositie van de gespecialiseerde jeugd-ggz en bijdraagt aan de beste jeugdhulp voor jeugdigen met ernstige psychische problemen."

GGZ Ecademy en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie hebben samen een leertraject gelanceerd voor het opleiden tot transitiecoach van jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en psychische problemen.

KFZ

"Binnen het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) werken alle professionals in de forensische zorg samen aan het verhogen en optimaliseren van de kwaliteit van de forensische zorg."

Het KFZ is opdrachtgever en financier van de forensische leerlijn die het EFP en GGZ Ecademy samen ontwikkelen.

MonitorGroep

"Onderzoeksbureau MonitorGroep richt zich op het verbeteren van organisaties. Door uitvoerige kennis op het gebied van organisatie- en HR-vragen."

GGZ Ecademy werkt samen met MonitorGroep in een onderzoek naar de implementatie en het gebruik van e-learningmodules bij de leden.

O&O fonds GGZ

"O&O-fonds GGZ helpt organisaties om medewerkers optimaal te laten functioneren, zodat zij zo goed mogelijk zorg kunnen bieden."

GGZ Ecademy is bij oprichting mogelijk gemaakt door O&O fonds GGZ.

Samen Sterk zonder Stigma

Samen Sterk zonder Stigma

"Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin het hebben van een psychische aandoening niet langer leidt tot stigmatisering. Samen met haar ambassadeurs agendeert zij het thema in verschillende domeinen en biedt specifieke tools om stigma tegen te gaan."

GGZ Ecademy heeft in samenwerking met Samen Sterk zonder Stigma een leertraject ontwikkeld over destigmatisering in de ggz.

Sonic Foundry International

"Sonic Foundry International B.V. is partner van GGZ Ecademy. Het Mediasite Video Platform biedt vele mogelijkheden voor GGZ Ecademy en haar leden om webinars, referaten, bijeenkomsten en module trailers op een efficiënte manier te creëren, borgen, integreren en delen. Deze technologie is toegankelijk voor alle leden die meer video als leer- en communicatie medium willen inzetten."

GGZ Ecademy maakt gebruik van de technologie van Mediasite om haar seminars en andere bijeenkomsten met haar leden te delen.

Tekst 2000

"Tekst 2000 is expert in content en heeft de kennis en kwaliteit in huis op het gebied van e-learning, digitale leeromgevingen, communicatie, DTP, redactie en opmaak."

De contentprofessionals van Tekst 2000 migreren voor GGZ Ecademy diverse leertrajecten, zodat deze toekomstbestendig zijn.

Dit realiseren we met onze partners

  • Nieuwe leerproducten en leerlijnen voor de ggz.
  • Actualiseren van het aanbod.
  • Gratis leerproducten die voor alle ggz-professionals beschikbaar zijn.
  • Onderzoek naar het gebruik van onze leerproducten.
  • Innovatieve trainingsvormen en leermiddelen.
  • Geavanceerde leertechnologie.

Samenwerken

Wil jij samen met ons innoveren?
Neem dan contact op.

Naar de contactpagina