GGZ Ecademy

Partners

GGZ Ecademy werkt zowel op technisch als inhoudelijk gebied met een aantal partners samen. Inmiddels zijn er met deze partners meer dan 220 leerproducten ontwikkeld en maken leden gebruik van een innovatief online leerplatform.

Het Instituut voor Veiligheid & Milieu

"Het Instituut voor Veiligheid & Milieu (IVM) is specialist in arbeidsveiligheid, brandveiligheid, bedrijfshulpverlening en crisismanagement en helpt organisaties en hun medewerkers veiliger te werken."

De leden van GGZ Ecademy gebruiken de e-learningmodule BHV van IVM bij de BHV-trainingen.

Het Trimbos-instituut

"Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving en zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten."

Op verzoek van GGZ Ecademy onwikkelde het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction van Trimbos een trainersinstructie als klassikaal vervolg op de e-learning Infectieziekten in de GGZ.

inBrain

"inBrain ontwikkelt e-learning, app’s, animaties, infographics, video’s en vele andere oplossingen die altijd iets met leren te maken hebben."

inBrain is partner van GGZ Ecademy in advies, ontwerp en ontwikkeling van (online) leeroplossingen.

Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

"Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is een stichting en zet zich in voor de verbetering van de betaalbaarheid, de kwaliteit en de veiligheid van de geneesmiddelenvoorziening in Nederland."

In samenwerking met GGZ Ecademy ontwikkelt IVM cursussen en effectieve oplossingen om de medicatieveiligheid in ggz-instellingen te verbeteren.

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

"Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een landelijke netwerkorganisatie die garant staat voor de kennispositie van de gespecialiseerde jeugd-ggz en bijdraagt aan de beste jeugdhulp voor jeugdigen met ernstige psychische problemen."

GGZ Ecademy en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie hebben samen een leertraject gelanceerd voor het opleiden tot transitiecoach van jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en psychische problemen.

Kenniscentrum Phrenos

Phrenos is een kenniscentrum met 37 deelnemende organisaties dat kennis van het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische problemen ontwikkelt, deelt en toepast.


GGZ Ecademy en Phrenos werken samen om via scholing kennis te delen met professionals die geestelijke gezondheidszorg verlenen.

KFZ

"Binnen het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) werken alle professionals in de forensische zorg samen aan het verhogen en optimaliseren van de kwaliteit van de forensische zorg."

Het KFZ is opdrachtgever en financier van de forensische leerlijn die het EFP en GGZ Ecademy samen ontwikkelen.

Landelijk Kenniscentrum LVB

Het Landelijk Kenniscentrum LVB is een netwerkorganisatie die toepasbare kennis over een licht verstandelijke beperking aanjaagt, bundelt en toegankelijk maakt voor professionals in een breed werkveld. Ze willen bijdragen aan tijdige herkenning van LVB en voor passende ondersteuning, begeleiding of zorg voor mensen met een LVB in de samenleving.

Het Landelijk Kenniscentrum LVB en GGZ Ecademy werken samen om kennis rondom het omgaan met cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) in de ggz te vergroten en stellen gratis leerproducten beschikbaar.

MonitorGroep

"Onderzoeksbureau MonitorGroep richt zich op het verbeteren van organisaties. Door uitvoerige kennis op het gebied van organisatie- en HR-vragen."

GGZ Ecademy werkt samen met MonitorGroep in een onderzoek naar de implementatie en het gebruik van e-learningmodules bij de leden.

O&O fonds GGZ

"O&O-fonds GGZ helpt organisaties om medewerkers optimaal te laten functioneren, zodat zij zo goed mogelijk zorg kunnen bieden."

GGZ Ecademy is bij oprichting mogelijk gemaakt door O&O fonds GGZ.

RINO Groep

De RINO Groep ondersteunt professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid om hun leven lang te leren. Samen met topdocenten biedt de RINO Groep innovatieve opleidingen, cursussen en congressen op maat. De RINO Groep staat midden in een dynamisch internationaal netwerk, van waaruit zij hoogwaardige kennis creëert en focust op de vertaling naar de dagelijkse praktijk.

GGZ Ecademy en de RINO Groep werken samen aan optimalisatie van scholing aan alle professionals die geestelijke gezondheidszorg verlenen, met als oogmerk een kwalitatieve impuls te geven aan de zorg voor kwetsbare burgers.

RINO Zuid

RINO Zuid is een opleidingsinstituut voor psychologische en pedagogische professionals die werken in de zorg, hulpverlening en het sociaal domein. Hun doel is via kwalitatief goed en gedegen opleiden bij te dragen aan de best denkbare zorg en hulpverlening voor iedereen die dat nodig heeft. Het hart van RINO Zuid zijn de BIG-opleidingen. Daarnaast verzorgen ze doorlopende opleidingstrajecten, nascholing, maatwerkopleidingen en trainingen.

GGZ Ecademy en RINO Zuid werken samen aan optimalisatie van scholing aan zorgprofessionals, met als doel een kwalitatieve impuls te geven aan de zorg voor kwetsbare burgers.

Dit realiseren we met onze partners

  • Nieuwe leerproducten en leerlijnen voor de ggz.
  • Actualiseren van het aanbod.
  • Gratis leerproducten die voor alle ggz-professionals beschikbaar zijn.
  • Onderzoek naar het gebruik van onze leerproducten.
  • Innovatieve trainingsvormen en leermiddelen.
  • Geavanceerde leertechnologie.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap