GGZ Ecademy

Partners

GGZ Ecademy werkt zowel op technisch als inhoudelijk gebied met een aantal partners samen. Inmiddels zijn er met deze partners meer dan 220 leerproducten ontwikkeld en maken leden gebruik van een innovatief online leerplatform.

Sonic Foundry International

"Sonic Foundry International B.V. is partner van GGZ Ecademy. Het Mediasite Video Platform biedt vele mogelijkheden voor GGZ Ecademy en haar leden om webinars, referaten, bijeenkomsten en module trailers op een efficiënte manier te creëren, borgen, integreren en delen. Deze technologie is toegankelijk voor alle leden die meer video als leer- en communicatie medium willen inzetten."

GGZ Ecademy maakt gebruik van de technologie van Mediasite om haar seminars en andere bijeenkomsten met haar leden te delen.

Tekst 2000

"Tekst 2000 is expert in content en heeft de kennis en kwaliteit in huis op het gebied van e-learning, digitale leeromgevingen, communicatie, DTP, redactie en opmaak."

De contentprofessionals van Tekst 2000 migreren voor GGZ Ecademy diverse leertrajecten, zodat deze toekomstbestendig zijn.

Verslavingskunde Nederland

Verslavingskunde Nederland is een netwerk van waarin instellingen voor verslavingszorg, cliëntenvertegenwoordigers, kenniscentra en brancheorganisatie GGZ Nederland samenwerken om het behandelbereik van de verslavingskunde te vergroten, het stigma rondom verslaving te doorbreken en de kwaliteit van herstelondersteunende zorg verder te verbeteren.

GGZ Ecademy en Verslavingskunde Nederland trekken samen op waar het gaat om de bij- en nascholing van zorgprofessionals in de verslavingszorg, waarbij Verslavingskunde Nederland de expertise levert voor (online) leertrajecten.

VGN Academie

De VGN Academie ontwikkelt leerpakketten voor zorgprofessionals in de gehandicaptensector. Daarnaast is de VGN Academie een netwerk van zorginstellingen en scholen waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld over de implementatie van leren en ontwikkelen in de gehandicaptenzorg.

GGZ Ecademy en de VGN Academie zijn op dezelfde leest geschoeid en werken structureel samen. Doel van deze samenwerking is om een impuls te geven aan het opleiden binnen de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg, kennis rond scholing te delen en elkaars activiteiten te versterken.

Dit realiseren we met onze partners

  • Nieuwe leerproducten en leerlijnen voor de ggz.
  • Actualiseren van het aanbod.
  • Gratis leerproducten die voor alle ggz-professionals beschikbaar zijn.
  • Onderzoek naar het gebruik van onze leerproducten.
  • Innovatieve trainingsvormen en leermiddelen.
  • Geavanceerde leertechnologie.

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap