Aan de slag met domeinoverstijgend werken

Samenwerken over de domeinen heen zodat de cliënt de zorg krijgt die hij nodig heeft bij welk loket hij ook aanklopt. Dat is de reden waarom domeinoverstijgend werken steeds belangrijker wordt. Dat klinkt logisch en daardoor makkelijk. Toch vergt het een andere manier van denken en handelen, ook voor de zorgprofessional in de ggz.

In deze animatie is te zien hoe groot de wereld van een cliënt kan zijn en waar hij het beste terecht kan met wat hem parten speelt. Lang niet altijd is een behandeling in de ggz de beste oplossing. Soms is een sociaal vangnet, hulp bij de administratie of goede begeleiding in de schuldsanering het antwoord op de zorgvraag van de cliënt. Dan is het van belang dat je als ggz-professional weet wat er op dat gebied mogelijk is in de omgeving van de cliënt. Wat daarvoor nodig is, is een open blik waarmee je over de schutting van je eigen expertise heen kijkt.

Leertraject

Deze animatie is gekoppeld aan het leertraject Aan de slag met domeinoverstijgend werken. Deze e-learning-module is ontwikkeld in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos en leert je een start te maken met domeinoverstijgend werken door te werken met het (eveneens door Kenniscentrum Phrenos ontwikkelde)  ‘Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven. Hoe sociaal domein en ggz kunnen bouwen aan samenhang, kwaliteit en innovatie.’

Het leertraject is tot eind 2024 gratis beschikbaar voor iedereen.