Column Rob Keukens ‘Lichaam & Geest’

De scheiding tussen lichaam en geest is een kunstmatige. Naar schatting heeft 30% van de mensen met een lichamelijke aandoening ook psychische problemen. Omgekeerd lijdt ongeveer 70% van de mensen met psychische problemen tegelijkertijd aan lichamelijke aandoeningen. Dit heeft grote invloed op de kwaliteit van leven. Bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) is de levensverwachting ruim twintig jaar lager dan de gemiddelde patiënt uit de huisartsenpraktijk. Dat die levensverwachting lager ligt is niet alleen verklaarbaar vanwege suïcide. Hart- en vaatziekten vormen de belangrijkste doodsoorzaak.  Leefstijl, sociale omstandigheden zoals armoede en eenzaamheid en medicijngebruik zijn hier mede debet aan. Een gezonde leefstijl is voor iedereen profijtelijk.

De complexe problematiek rondom de samenhang tussen soma en psyche komt bij GGZ Ecademy aan bod in de e-learning producten Somatiek, Somatiek en Verslaving, Somatische Screening en Leefstijlinterventies en Somatiek en Medicatie: Diabetes Mellitus.

Een nieuw initiatief richt zich expliciet op dit thema. Stichting GILL (Gezond in Lichaam en Leefstijl) beijvert zich, in samenwerking met het e-health platform Minddistrict,  om de lichamelijke gezondheid en een gezonde leefstijl van mensen met een psychische aandoening te bevorderen. Hiertoe hebben zij een de e-health module ontwikkeld met daarin onder meer aandacht voor somatische screening, leefstijlanamnese en het opstellen van een leefstijlplan, dit alles in samenspraak met de cliënt die de regie behoudt. Meer informatie is te vinden op www.stichtinggill.nl

Van Rob Keukens (inhoudelijk adviseur GGZ Ecademy)

Kennis delen

Samen leren in de ggz is het motto van GGZ Ecademy. Leden ontmoeten elkaar op ledendagen, werksessies, implementatiebijeenkomsten, seminars, de online community en in redactieraden. Tijdens deze ontmoetingen is de drempel om samen op te trekken laag. Hierdoor ontstaan spontane kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Wil je eens meemaken hoe dat gaat? Bezoek een van onze vrij toegankelijke bijeenkomsten. Kijk in de agenda voor data.

Leer mee!

Met meer dan 70 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap