Basis op orde Suïcidepreventie 2020/2021

In de Basis op orde 2020/2021 komen na een korte introductie de actualiteiten: zelfdoding onder jongeren en het online veiligheidsplan aan bod. De basis op orde sluit af met een test die inzicht geeft of de kennis van de deelnemer aangevuld of opgefrist dient te worden, door middel van het basistraject.


Voor basis op orde wordt geen accreditatie aangevraagd.

Leerdoelen

 • De deelnemer kan benoemen welke kennis over suïcidepreventie hij nog kan aanvullen of opfrissen.
 • De deelnemer heeft kennis van actuele onderwerpen die er spelen op het gebied van suïcidepreventie.

Doelgroep

Dit leertraject is multidisciplinair inzetbaar voor professionals met verschillende functies, zoals:

 • Psychotherapeut
 • Agoog
 • Begeleider
 • Arts
 • Ervaringsdeskundige
 • Maatschappelijk werkende
 • Psycholoog
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Verpleegkundig specialist
 • Verpleegkundige

Zorgstandaard

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, mbo, wo

1 uur

Dit product is niet geaccrediteerd

SuiT21_BO_0209

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap