Dwang en drang

Dit leertraject is een bewustwordingsmodule voor de zorgverlener. De cursist leert inzien wat zijn eigen rol is bij escalatie en hoe hij kan voorkomen dat dwang en drang nodig is.

Leerdoelen

Het hoofdleerdoel van dit leertraject is:

  • De zorgverlener laat de patiënt binnen het kader van zijn mogelijkheden te allen tijden de regie houden in zijn eigen herstelproces. De patiënt bepaalt.

Andere leerdoelen zijn:

  • De deelnemer weet welke factoren (patiënt, zorgverlener, organisatie) van invloed zijn op het bepalen van het speelveld vanuit en samen met de patiënt;
  • De deelnemer kan afhankelijk van de fase waarin de patiënt zit (inzicht/kennis crisismodel) , bepalen welke faciliterende rol nodig is van de zorgverlener;
  • De deelnemer weet dat het stellen van kaders samen met de patiënt en een continue veilige communicatie met de patiënt intact te houden vereist is;
  • De deelnemer is zich bewust van zijn eigen invloed op een escalatie.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor professionals met als functie:

  • Agoog
  • Begeleider
  • Verpleegkundige

Kwaliteitsstandaarden

Voor dit leertraject is de volgende kwaliteitsstandaard relevant:

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

HBO, MBO 3/4

3 uur

  • Kwaliteitsregister V&VN 3
  • Registerplein 3

DwaDra_LT_0008

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap