GGZ College Suïcidepreventie is van ons allemaal

In dit leertraject staat het GGZ College ‘Suïcidepreventie is van ons allemaal’ centraal. In het GGZ College preken drie experts over hoe je aan suïcidepreventie vorm en inhoud kunt geven en welke projecten en initiatieven er in Nederland zijn. Vraagstukken rond suïcidepreventie worden bekeken vanuit de keten, vanuit de verschillende sectoren en vanuit het individu rondom de personen met de suïcidale gedachten.

In dit leertraject bekijk je het college en ga je met dit onderwerp aan de slag met vragen, opdrachten en een toets.

Leerdoelen

Na het doorlopen van dit leertraject weet je:

 • Welke belangrijke cijfers er zijn over suïcide(pogingen) in Nederland.
 • Welke risicofactoren en -groepen er zijn.
 • Wat de impact is van een suïcide(poging).  
 • Hoe het goede gesprek aan te gaan met iemand met suïcide gedachten, welke vragen te stellen.
 • Welke (landelijke) projecten en initiatieven er zijn, met bijzondere aandacht voor het nazorg project met casemanagers in Friesland.
 • Dat de kwaliteitsstandaard Suïcidaal gedrag veel informatie over dit onderwerp geeft.

Extra informatie

GGZ College is een initiatief van GGZ Friesland. Deze colleges worden door GGZ Ecademy ingebed in een leertraject met (reflectie)vragen, opdrachten en een toets. De leertrajecten rond de GGZ Colleges zijn ideale leerproducten voor o.a. studenten en scholing in de keten.

Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor:

 • professionals binnen instanties verbonden aan de ggz zoals politie, gemeentes en ziekenhuizen, verslavingszorg, daklozenopvang;
 • onderwijzend personeel.

En verder voor professionals met als functie:

 • Agoog
 • Begeleider
 • Ervaringsdeskundige
 • Maatschappelijk werkende
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Jeugdhulpverlener

Zorgstandaard

Is dit product voor mij beschikbaar?

Leer mee!

Kijk in jouw leeromgeving of het product beschikbaar is. Lees de toelichting om jouw leeromgeving te vinden.

hbo, mbo

2 uur

 • Kwaliteitsregister V&VN 2
 • Registerplein 2
 • LV-POH-GGZ 2

ColSup_LT_0385

Leer mee!

Met meer dan 90 leden werken wij aan het verbeteren van de ggz!

Over het lidmaatschap